" จะคิดการใด
จงคิดการให้ใหญ่ๆเข้าไว้
แต่เติมความสุข สนุกสนานลงไปด้วยเล็กน้อย"

นิรนาม