สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระมิ่งขวัญไทย (กลอนสุภาพ)

  ติดต่อ

     ลุฤกษ์งามสามสิบหกพระชันษา        ปวงประชาผองเผ่าชาวสยาม
ต่างชื่นระรื่นฤดีตาม                ที่ทรงงามเพียบพระจริยา
    พระมหากรุณาธิคุณ            ดั่งพิรุณโปรยประชะพฤกษา
ในยามแล้งแห้งหดสดทันตา            แผ่ประชาทั่วสิ้นแม้ถิ่นไพร
    สนพระทัยในด้านการศึกษา        หมายประชาเชี่ยวรู้ชูสดใส
เกื้อกูลมูลนิธิสายใจไทย                เพื่อช่วยให้คนพิการสราญรมย์
    เมื่อประจักษ์นักเรียนขาดธาตุอาหาร    ทรงแนะการเกษตรกรรมนำผสม
ประชาปะทุกขะระทม                ทรงขจัดป้องปัดไป
    ทรงโครงการนานาสารพัด        เพื่อขจัดช่องว่างสู่ทางใส
ศิลปวัฒนธรรมไทย                นุรักษ์ไว้ตกทอดตลอดกาล
    ผองพสกภิวาทบาทบงสุ์            ขอพระองค์ปรีดิ์เปรมเกษมศานติ์
สิ่งที่พระประสงค์จำนงนาน            พระไตรรัตน์บันดาลสัมฤทธิ์เทอญฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 5 พฤศจิกายน – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กรุกลอน...ร้อยกรองชีวิต

หมายเลขบันทึก: 43596, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-15 23:05:05+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ#กลอนเฉลิมพระเกียรติ#กลอนสุภาพ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)