"คนเดียวเท่านั้นที่ไม่เคยทำอะไรผิด
คือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลย
จงอย่าได้กลัวว่าจะทำอะไรผิด
แต่จงอย่าได้กระทำผิดซ้ำเป็นครั้งที่สอง"

โรสเวลท์