กว่าที่คนเราจะประสบความสำเร็จได้นั้นต้องฮึดสู้อย่างที่สุดก่อนที่จะยอมรับว่าแพ้ ฉะนั้น ควรถือคติว่า

"ผู้ชนะนั้นคือผู้ไม่ยอมแพ้
ผู้ชนะไม่ยอมที่จะล้มเลิกกลางคัน
... จนกว่า จะได้สู้จนถึงที่สุด"