"ความล้มเหลวทุกครั้ง
เป็นคุณสมบัติที่ปลอมแปลงตัวมา
มันเปิดโอกาสให้เรา
ได้เรียนรู้บทเรียนบางอย่างที่จำเป็น
ซึ่งเราไม่อาจที่จะเรียนรู้โดยทางอื่น
ส่วนใหญ่แล้ว. . .
สิ่งที่เราเรียกว่าความล้มเหลวนั้น
เป็ฯเพียงความพ่ายแพ้ชั่วคราว
... เท่านั้นเอง

นิรนาม