ร้อยมาลัยมาลีสีสวยสด
น้อมประณตบาทบงสุ์ผู้ทรงศรี
พระเทพรัตน์ฯราชกุมารี
ในดิถีศุภดึงส์พรรษ์
    บารมีคุ้มครองคอยป้องปก
ผองพสกไทยเทศทุกเขตขัณฑ์
แม้จะอยู่ภูผาพนาวัน
ดินแดนอันกันดารสักปานใด
    ที่ใดทุกข์รุกกรายก็คลายทุกข์
ที่ใดสุขก็เสริมเพิ่มสดใส
ราษฎร์ทั้งมวลล้วนรักภักดีไท้
เป็นขวัญใจชูจิตนิจนิรันดร์
    สรวมเดชาพระศรีรัตนะ
บันดลพระปรีดิ์เปรมเกษมสันต์
สบประเสริฐเลิศยิ่งทุกสิ่งอัน
พระชนม์พรรษ์ผ่านคล้อยเกินร้อยปี ฯ


ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 4 ธันวาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์