เพื่อนช่วยเพื่อน.....กัลยาณมิตรในเว็บไซต์ตอนที่1

เพื่อนที่ได้ยินแต่เสียง   โทรศัพท์มาหาครูอ้อยเมื่อเช้านี้  เป็นผู้หญิง  เกริ่นแนะนำตนเองว่า  เป็นครูเหมือนกัน  เป็นพี่ครูอ้อย  และมีวัตถุประสงค์ต้องการทำผลงานทางวิชาการ  เธอบอกกับครูอ้อยว่า  เธอเรียนจบปริญญาโท  จากสถาบันที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ง   และสอนที่โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดแห่งหนึ่ง

*****

ครูอ้อยได้ให้อีเมล์ไปแล้ว  และบอกกับเธอว่า  ให้เขียนเล่าให้ฟังว่า  กำลังคิด และทำอะไรอยู่

*****

สิ่งที่ครูอ้อย บอกแบบเตือนว่า.....การทำผลงานนี้  ขอให้คิดในเบื้องต้นว่า.....คือการทำงานและนำงานที่ทำนี้ มาเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน  อย่าได้คิดว่า  จัดทำผลงานเพื่อ....ให้ได้ตำแหน่งหรือเงินประจำตำแหน่ง....โดยเด็ดขาด

*****

ความศรัทธา  ได้เกิดกับเธอ  ที่ได้อ่านงานของครูอ้อย และ  เฮ.....กับเรื่องราว ที่ครูอ้อยเขียน เนื่องจาก เรา ฟีลด์เดียวกัน คือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  ดังนั้น  จึงพูดคุยกันง่าย เริ่มจากความศรัทธา   ตามไปที่โรงเรียน  หาหมายเลขโทรศัพท์ของครูอ้อย จนพบ......ฮา 

*****

เดี๋ยวไปอ่าน อีเมล์ของเธอก่อนนะคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษากับงานวิจัยความเห็น (2)

ขอบคุณค่ะ น้องบีเวอร์

ยังไม่เห็น อีเมล์มานะคะ  คงยังเรียบเรียงไฟล์ว่า จะส่งอะไรมาให้ดูก่อน