สะหรี สวัสดีปี๋ใหม่เมือง

อตี๋เต๋ กาเลล่วงแล้ว ปี๋เม็ดผ่องแผ้ว จักลับหายสูญ 
ปี๋สันนั้นเล้า เข้ามาอุดหนุน ฮื้อได้เป๋นกุณ หมู่เฮาเจ้าข้า

อ้างพุทธกุณ ปกหลังอว่ายหน้า ธรรมะกุณมา ปกยก 
อ้างสังฆะกุณ ไหว้สากราบนบ วัดแวดล้อม โมงยาม 
ติรัตนะ แก้วสามประก๋าร ตึงบุญสมปาน ปกหัวห่มเกล้า 


อ้างจ๋อมสะหลี สุเทพธาตุเจ้า หริภุญชัย แต้ตั๊ก 
ธาตุเจ้าดอยเวา อารามข่วงวัด ปิ๊ดสะหนู ครูบาเทพไท้ 
บุญกิ๋นบุญตาน สมปานแต้ไซร้ ฮื้อได้หอบหุ้ม จุ๊คน 


ฮื้อได้ก๊าดแกล้ว เคราะห์อกุศล เคราะห์ฮ้ายกั๋งวล ล่องไปหายเสี้ยง 
ฮื้ออยู่เป๋นดี บ่มีหมองเมี้ยง วษาได้ ร้อยซาวแต้เล้า 
อยู่ม่วนกิ๋นหวาน ตึงวันค่ำเจ๊า สัปป๊ะโรคา ล่องละ 
สัปป๊ะทุกขา ภัยยาภัยยะ ฮื้อหายลวดเข้า ดงดำ 


อายุวรรณะ พละสุขัง สมวัจนัง เหมือนกั๋นจุ๊ผู้ เหมือนกั๋นจุ๊ผู้.....นายคนเน้อเจ้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน [email protected]ความเห็น (10)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ
  • สวัสดีปีใหม่เมือง
  • และขอรับพรจากกลอนนี้นะคะ
เขียนเมื่อ 

อ่านไม่เข้าใจล่ะ..แต่ว่าคงเป็นพรปีใหม่

ของคนเมือง..เจียงใหม่..

ชอบมากๆๆครับ ไว้จะมาติดตามใหม่

เขียนเมื่อ 

สวัสดีวันปีใหม่ไทยค่ะ

มีฉบับแปลไหมค่ะ คุณเอก...

พี่หนูรี อ่านไม่เข้าใจ ^__^

เขียนเมื่อ 

สาตุ๊ สาตุ๊ สาตุ๊ เน้อ คุณเอก ;)...

เขียนเมื่อ 

ได้อ่านกำปอน ค่าวกอนฝากไว้ ลุปี๋ใหม่แก้วมาเวียน

จุ้มใจ๋แต๊เล้า หมู่เฮามาเขียน ฮ้ายเปลี่ยนเป๋นดีนั๊กๆ

อ้ายเอกบ่าวจี๋ ใจ๋ดีน่าฮัก จั๋กได้ปอนนั้นปิ๊กคืน

หนุ่มเอมคนนี้ บ่มีขัดขืน ขอตึ๊นปอนไว้ไปตวย....อิอิ

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณจตุพร

ขอบพระคุณทุกท่านครับ ...

ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆในวันปีใหม่ไทยครั้งนี้ครับ

 

 

 

เขียนเมื่อ 

แวะมาสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยครับ

 ลีลาวดีสวยมากๆค่ะ