ครูอ้อยตื่นขึ้นมาอ่านการแสดงความคิดเห็นในบันทึกที่ได้เขียนเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งได้เขียนเน้นทักษะการคิดให้กับนักเรียน 


ได้มีผู้สนใจอ่าน  และนำไปใช้  และถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง  ที่มีผู้เชี่ยวชาญอ่านบันทึกและ แสดงความคิดเห็นมาด้วย  ซึ่งทำให้หน่วยการเรียนรู้ ที่ได้เขียนขึ้นมานี้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ท่านหาอ่านได้ ที่นี่ ค่ะ

*****

ครูอ้อย นอนดึกทุกวัน  ไม่เหนื่อยและไม่เพลียเลย  ที่ได้เขียนหน่วยการเรียนรู้นี้  เพื่อประโยชน์ของเพื่อนครูที่จะนำไปใช้ หรือเป็นตัวอย่าง หรือกรณีศึกษา....ทุกแห่งที่นำไปใช้ ถือว่า เป็น....วิทยาทาน

*****

ขอบคุณ โกทูโน มากๆๆที่เป็น ช่องทาง และแหล่งเรียนรู้  ที่ส่งผ่านไปยัง ท่านผู้สนใจ เข้ามาอ่านและนำไปใช้ ทั่วประเทศ 

*****

ส่วนบันทึกนี้  ครูอ้อยก็จะนำเสนอ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง  Our Free Time .....ท่านหาอ่านได้   ที่นี่  ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตาม  ตอนต่อไป  หน่วยที่ 5 และ 6 ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะ