เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6  สิงหาคม 2549  จะไปทำบุญทอดผ้าป่า จ.อุดรธานี ปกติล้อหมุน เวลา 08.00 น. ไปรถของมหาวิทยาลัย   รถเกิดยางรั่ว ดีนะที่ยางรั่วก่อนที่จะเดินทาง ถ้ารั่วขณะรถวิ่งไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้น แต่ก็ไม่มีเป็นอุปสรรคในการไปแม้แต่น้อย ผู้ร่วมดินทางได้ฝึกการสงบสติอารมณ์ ฝึกใจทางอ้อม ต่อจากนั้นเมื่อรถพาเราไปร่วมทอดผ้าป่าแล้วได้อิ่มบุญ อิ่มท้อง ได้เห็นชุมชนที่เข้มแข็ง