มาตรฐานการศึกษาของชาติ

จารุณี
มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของชาติอุดมการณืสำคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักณษะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข

มาตร ที่2 แนวการจัดการศึกษา

จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญและการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งการเรียนรู้

การสร้างวิถีการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ให้เข้มแข็ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จารุณี ใจใส

คำสำคัญ (Tags)#มาตรฐานการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 43468, เขียน: 08 Aug 2006 @ 19:14 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 12, อ่าน: คลิก


ความเห็น (12)

เขียนเมื่อ 

มาเยี่มน้องนะคะ

ณิชนันทน์  ประสิทธิศักดิ์

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างมากกับการตั้งมาตรฐานการศึกษาไทยแต่จะดีมากๆถ้าสามารถทำได้เหมือนกับที่เขียนตั้งมาตรฐานเอาไว้ค่ะ

                     เลยถือโอกาสเข้ามาเยี่ยมไปด้วยเลยนะคะ

                         จีรภัทร  มูลเมือง คบ.35.4.1 ปฐมวัย

 

สุปราณี รากวงษ์
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะ
บุญทิว บานที
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
คิดถึง
ราตรี จันทร์ชนะ
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
อารมณ์ดีเลยเข้ามาคุยด้วย
บัวทอง งามวงษ์
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
เรารักกันนะ
ประยอม หิรัญประภา
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
คิดถึงนะคะ
มลฤดี คำกันหา
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
อยากบอกว่ารักนะ
วิไลวรรณ วิไลลักษณ์
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
รักกันดีกว่า
ขวัญฤทัย ไชยราช
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
เรามาหาด้วยความรักนะคะ
โสภา กลิ่นลนั่นทม
IP: xxx.147.81.21
เขียนเมื่อ 
เข้ามาทักทาย
สุภาพ ผ่องใส
IP: xxx.147.81.21
เขียนเมื่อ 
เข้ามาเยี่ยมกันนะ