มาตรฐานการศึกษาของชาติ

  ติดต่อ

  มาตรฐานการศึกษา  

มาตรฐานการศึกษาของชาติอุดมการณืสำคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักณษะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข

มาตร ที่2 แนวการจัดการศึกษา

จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญและการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งการเรียนรู้

การสร้างวิถีการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ให้เข้มแข็ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จารุณี ใจใส

หมายเลขบันทึก: 43468, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:34:55+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 12, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มาตรฐานการศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (12)

มาเยี่มน้องนะคะ

ณิชนันทน์  ประสิทธิศักดิ์

เห็นด้วยอย่างมากกับการตั้งมาตรฐานการศึกษาไทยแต่จะดีมากๆถ้าสามารถทำได้เหมือนกับที่เขียนตั้งมาตรฐานเอาไว้ค่ะ

                     เลยถือโอกาสเข้ามาเยี่ยมไปด้วยเลยนะคะ

                         จีรภัทร  มูลเมือง คบ.35.4.1 ปฐมวัย

 

สุปราณี รากวงษ์
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะ
บุญทิว บานที
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
คิดถึง
ราตรี จันทร์ชนะ
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
อารมณ์ดีเลยเข้ามาคุยด้วย
บัวทอง งามวงษ์
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
เรารักกันนะ
ประยอม หิรัญประภา
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
คิดถึงนะคะ
มลฤดี คำกันหา
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
อยากบอกว่ารักนะ
วิไลวรรณ วิไลลักษณ์
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
รักกันดีกว่า
ขวัญฤทัย ไชยราช
IP: xxx.147.45.155
เขียนเมื่อ 
เรามาหาด้วยความรักนะคะ
โสภา กลิ่นลนั่นทม
IP: xxx.147.81.21
เขียนเมื่อ 
เข้ามาทักทาย
สุภาพ ผ่องใส
IP: xxx.147.81.21
เขียนเมื่อ 
เข้ามาเยี่ยมกันนะ