GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาของชาติอุดมการณืสำคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักณษะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข

มาตร ที่2 แนวการจัดการศึกษา

จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญและการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งการเรียนรู้

การสร้างวิถีการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ให้เข้มแข็ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): มาตรฐานการศึกษา
หมายเลขบันทึก: 43468
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 12
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (12)

มาเยี่มน้องนะคะ

ณิชนันทน์  ประสิทธิศักดิ์

เห็นด้วยอย่างมากกับการตั้งมาตรฐานการศึกษาไทยแต่จะดีมากๆถ้าสามารถทำได้เหมือนกับที่เขียนตั้งมาตรฐานเอาไว้ค่ะ

                     เลยถือโอกาสเข้ามาเยี่ยมไปด้วยเลยนะคะ

                         จีรภัทร  มูลเมือง คบ.35.4.1 ปฐมวัย

 

สวัสดีค่ะ
คิดถึง
อารมณ์ดีเลยเข้ามาคุยด้วย
เรารักกันนะ
คิดถึงนะคะ
อยากบอกว่ารักนะ
รักกันดีกว่า
เรามาหาด้วยความรักนะคะ
เข้ามาทักทาย
เข้ามาเยี่ยมกันนะ