ข้อตกลงร่วมกัน ในการรณรงค์รับสมัคร นักศึกษา กศน. ต่อชีวิต กศน.ตำบล จากคน กศน.พระนครศรีอยุธยา


          วันนี้หลังจากที่ได้ประชุมประจำเดือนจนเสร็จสิ้นวาระสำคัญที่ต้องคุยกันทั้งระบบในภาพรวม ก็แยกกลุ่มการประชุมเป็น ๒ กลุ่ม ซึ่งกลุ่มแรกคือ ผอ.กศน.อำเภอและจนท.งานสายสามัญให้ไปประชุมกันที่ห้อง KM และสำหรับห้องประชุมใหญ่ ได้ให้กลุ่มหัวหน้า กศน.ตำบลตัวจริง หัวหน้า กศน.ตำบลรักษาการ ตลอดจนบุคลากร กศน.อำเภอทุกคนที่เหลืออยู่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าจะมีแนวทางข้อตกลงในการรณรงค์รับสมัครนักศึกษาอย่างไรให้เกิดประสิทธิผลนักศึกษามาสมัครเรียนอย่างล้นหลาม เมื่อผมได้ตามมารับฟัง ทางกลุ่มได้มีข้อตกลงกันดังนี้

ข้อตกลงร่วมกัน ในการรณรงค์รับสมัคร นักศึกษา กศน. ต่อชีวิต กศน.ตำบล จากคน กศน.พระนครศรีอยุธยา

๑.หัวหน้า กศน.ตำบลทำปฏิทินรับสมัคร ทุกวันไม่เว้นวันหยุดส่งข้อมูลให้ผอ.กศน.อำเภอ ภายในวันอังคารที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔

๒.หัวหน้า กศน.ตำบลหานักศึกษาให้ได้หมู่บ้านละ ๑๐ คน ผู้ไม่ใช่หัวหน้า กศน.ตำบลแล้วแต่ ผอ.กศน.อำเภอจะเป็นผู้กำหนด

๓.จัดทำใบปลิว A4 ด้วยกระดาษสีติดไว ให้ทั่วหมู่บ้าน ว่าจะมารับสมัครนักศึกษา พร้อมแจ้งเบอร์โทรศัพท์สำนักงาน และเบอร์ส่วนตัวของหัวหน้า กศน.ตำบล

๔.ให้ทุกอำเภอจัดรถประชาสัมพันธ์ และจัดทำตารางออกปฏิบัติการ ที่ตำบลไหน วันเวลาใด ส่งสนง.กศน.จังหวัด

๕.กศน.อำเภอสนับสนุน OT

๖.ตั้งโต๊ะรับสมัครที่สถานประกอบการ

๗.ประสานงานกับนายอำเภอแจ้ง กำนัน ผญบ. ทุกคนเป็นลายลักษณ์อักษร (หากกำหนดให้รับได้เท่าใดแล้วแต่นอภ.)

๘.ให้ กศน.อำเภอสรุปใครหา นศ.ได้กี่คน ส่งจังหวัดเพื่อมอบรางวัลเกียรติคุณ

๙.ให้ทุกอำเภอประชุมติดตามความก้าวหน้า สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับกลยุทธ์ในการหานักศึกษา

๑๐.ให้ นศ.เก่าหานักศึกษา ๑ ต่อ ๕ โดยให้ชัวโมง กพช. ๗ ชั่วโมง ต่อนักศึกษาที่หาได้ ๑ คน

๑๑.เจาะกลุ่ม อสม.ถึงตัวผู้รับบริการ

 

หมายเลขบันทึก: 434533เขียนเมื่อ 7 เมษายน 2011 23:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:40 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (33)

กศน.อำเภอเสนา รับทราบค่ะ

ผมมีข้อเสนอเพิ่มเติมในเรื่องรางวัล เผื่ออำเภอไหนจะเห็นด้วยนะครับ
         1. ในส่วนของข้อ 8. ที่ให้ กศน.อำเภอสรุปว่าใครหา นศ.ได้กี่คน ส่งจังหวัดเพื่อมอบรางวัลเกียรติคุณ นั้น ระดับอำเภอนอกจากจะถือเป็นความดีความชอบแล้ว ก็น่าจะจัดรางวัลเกียรติคุณให้บุคลากรที่หานักศึกษาได้มากในระดับอำเภอด้วย
         2. ในส่วนของข้อ 7. ที่ให้ประสานงานกับนายอำเภอแจ้ง กำนัน ผญบ. ทุกคนเป็นลายลักษณ์อักษร นั้น อาจให้นายอำเภอให้รางวัลเกียรติคุณแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านที่หานักศึกษาใหม่ได้มากด้วย โดย กศน.อำเภออาจเป็นผู้จัดรางวัล และให้นายอำเภอเป็นผู้มอบ

กศน.มหาราช รับทราบครับ

  • กศน.อำเภออุทัย รับทราบค่ะ

 

กศน.อำเภอบางปะหัน รับทราบครับ และจะถือปฏิบัติ

กศน.อำเภอนครหลวง รับทราบค่ะ

กศน.อำเภอบางไทร  รับทราบครับ

กศน.บ้านแพรก รับทราบ และวันนี้ได้ประชุมวางแผนการรับสมัครลงสู่ประตูบ้าน พร้อมพาครู คนใหม่ช่วยกันหานักศึกษา พร้อมลงมือปฏิบัติวันที่ 18 เม.ย 54 เป็นต้นไป ส่วนสำนักงานมีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติการรองรับทุกวัน

กศน.ตำบลคานหาม  กศน.อำเภออุทัย รับทราบและปฎิบัติค่ะ

รายงานการจัดมุมหนังสือตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก ได้จัดไว้ที่ร้านค้าซึ่งเป็นร้านค้าในชุมชนตำบลสำพะเนียง หมู่ที่ 3 ต.สำพะเนียง  ค่ะ

          กศน.ตำบลเกาะเรียนรับทราบค่ะ และได้นัดให้นักศึกษาใหม่มาสมัครเรียนในวันที่ ๑๘ เมษายนค่ะ และจะเรียนถามท่านผอ.ดิศกุลว่า

           ๑.ในส่วนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านนั้น ถ้าให้นายอำเภอแจ้งรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการสมัครเรียนนั้น ภาคเรียนนี้อาจจะไม่ทันนะค่ะเพราะโดยทั่วไปแล้วกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการจะประชุมทุกวันที่ ๒ ของต้นเดือนค่ะ

           ๒.วันเปิดรับสมัครจะเริ่มวันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ของภาคเรียนแรก และในภาคเรียนที่ ๒ จะเริ่มวันที่ ๑๐-๓๐ ตุลาคมค่ะ

ชุมชนคนเจ้าเสด็จ อ.เสนา

ผมว่าตามสถานีอนามัยตำบล น่าจะมีอาสาสมัครของกศน.แต่ละตำบล นำเอกสารการรับสมัครนักศึกษาไปติดตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่อนามัยบ้าง เพราะในแต่ละวันจะมีคนไปใช้บริการเยอะมาก

ศูนย์ กศน.อำเภอบ้านแพรก

วันที่ 8 เมษายน 2554 ศูนย์ กศน.อำเภอบ้านแพรก ได้จัดประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักศึกษา ตามนโยบายของสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชี้แจงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

รายละเอียดหัวข้อการประชุมและภาพการประชุม http://www.banprak-nfe.com/webboard/index.php/topic,1720.0.html

 

ทบทวนวาระการประชุมและเรื่องที่แจ้งให้ทราบ ณ หอประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การมอบหมายรับสมัครเชิงรุกในพื้นที่เพื่อให้ได้นักศึกษ

  • รายงานผลการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ตำบลบ้านหีบ
  • http://gotoknow.org/blog/bang-on/434646

แผ่นพับ ของกศน.อำเภอเสนา ที่ใช้ประชาสัมพันธ์ ในการรับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2554  ค่ะ

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1-12 เมษายน ,18-30 เมษายน 2554 และ1-8 พฤษภาคม 2554 ที่ กศน.อำเภอเสนา และ กศน.ตำบล... 

กศน.อำเภอเสนา  ติดป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา  ภาคเรียนที่  1/2554

ระหว่างวันที่  1-12  เมษายน,18-30  เมษายน  และ  1-8  พฤษภาคม  2554

ณ  สถานีขนส่งอำเภอเสนา  ในขณะเดียวกันก็ทำการรับสมัครที่  ศูนย์  กศน.อำเภอ

วันจันทร์-ศุกร์  เวลา  08.30-16.30  น.  วันเสาร์-อาทิตย์  เวลา  09.00-15.00 น.

ภาพบรรยากาศการประชุมประจำเดือน  ณ  กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  7  เมษายน  2554

  • ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาสายสามัญ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ พื้นที่อำเภออุทัย
  • http://gotoknow.org/blog/bang-on/434742

บรรยาการศการประชุม วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔

  •    

 

 

กศน.ตำบลบ้านป้อม รับทราบค่ะ

และจะเริ่มรับสมัครในวันที่ 11 เมษายน 2554 เป็นต้นไปค่ะ

กศน.บ้านแพรก รับทราบค่ะ

กศน.อำเภอผักไห่รับทราบคะ

กศน. ตำบลสามเมือง รับทราบค่ะ และได้ทำประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของเทศบาลตำบลสามเมือง ประชาสัมพันธ์ตามผู้ใหญ่บ้านกำนัน บริษัทในตำบล ติดประชาสัมพันธ์ตามร้านค้าและแจกแผ่นพับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท