• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

บันทึกการลาบุคลาการ

  ตรวจสอบวันลา  
ตรวจสอบวันลาให้บุคลากรภายในกองที่มีการลา เช่น  ลาป่วย  ลากิจ  ลาพักผ่อน แล้วนำเสนอผู้บริหารพิจารณารับทราบการลาของบุคลากรแต่ลคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): keenan 
  หมายเลขบันทึก: 43380
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 2
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

ตรวจสอบวันลาของบุคลากร ภายในหน่วยงาน แล้วนำเสนอผู้อำนวยการกองฯ พิจารณาอนุมัติในการลา

เมื่อมีการยกเลิกวันลาก็จะมีแบบฟอร์มให้เขียนแล้วนำเสนอผอ.รับทราบ