ติดต่อ

บันทึกการลาบุคลาการ

  ตรวจสอบวันลา  
ตรวจสอบวันลาให้บุคลากรภายในกองที่มีการลา เช่น  ลาป่วย  ลากิจ  ลาพักผ่อน แล้วนำเสนอผู้บริหารพิจารณารับทราบการลาของบุคลากรแต่ลคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 43380, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (keywords) #keenan

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

ตรวจสอบวันลาของบุคลากร ภายในหน่วยงาน แล้วนำเสนอผู้อำนวยการกองฯ พิจารณาอนุมัติในการลา

เมื่อมีการยกเลิกวันลาก็จะมีแบบฟอร์มให้เขียนแล้วนำเสนอผอ.รับทราบ