บันทึกการลาบุคลาการ

  ตรวจสอบวันลา  
ตรวจสอบวันลาให้บุคลากรภายในกองที่มีการลา เช่น  ลาป่วย  ลากิจ  ลาพักผ่อน แล้วนำเสนอผู้บริหารพิจารณารับทราบการลาของบุคลากรแต่ลคน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลงทะเบียนหนังสือรับ

คำสำคัญ (Tags)#keenan

หมายเลขบันทึก: 43380, เขียน: 08 Aug 2006 @ 12:43 () , แก้ไข, 11 Feb 2012 @ 15:34 (),  | , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (2)

ตรวจสอบวันลาของบุคลากร ภายในหน่วยงาน แล้วนำเสนอผู้อำนวยการกองฯ พิจารณาอนุมัติในการลา

เมื่อมีการยกเลิกวันลาก็จะมีแบบฟอร์มให้เขียนแล้วนำเสนอผอ.รับทราบ