GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระมิ่งขวัญไทย (อุเปนทรวิเชียรฉันท์ 11)

     พระทรงอุดมพิทย์    ธรวิชญ์อเนกศาสตร์
และศิลป์พระไพลาส        ภิยโยวโรฬาร
    พระงามจรีย์วัตร        วรรัตน์วิศิษฎ์ฐาน
พสกภินันท์การ            อภิรัติฤดีบง
    กรุณพระเปี่ยมล้น    ดุจฝนฤดูหลง
ชะพฤกษ์ไพรพง            ก็ชอุ่มเพราะชุ่มธาร
    ประดุจพสกทุกข์        ภยรุกผะผลาญ
เสด็จเผด็จการ            นรรื่นระเริงใจ
    พิทักษ์บุราณของ        วิยทองวิสุทธิ์ใส
วิจักษณ์นุรักษ์ไว้            สถิรานิรันดร
    อเนกพิพิธภาร        พระประสานสโมสร
สถิตสถาพร            คณนามินับครบฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 18 ตุลาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 43366
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

อยากให้แปลความหมายเรื่องสามัคคีเภทคำฉันท์ตอนอุเปนทรวิเชียรฉันท์11