การุญหลากล้ำ        ชุ่มฉ่ำทรวงอก
ดุงดังน้ำตก            หลั่งลงโลมกาย
ภัยรุกทุกข์ร้อน            ทรงจรขวนขวาย
หาทางทำลาย            ทุกข์ดับลับไป
    ไม่ทรงย่นย่อ        ไม่ท้อยากเข็ญ
หนทางลำเค็ญ            ยากแท้แค่ไหน
พูนเพิ่มเสริมชาติ            เสริมศาสน์อำไพ
สมบัติของไทย            โอบอุ้มคุ้มครอง
    ครรลองขององค์        เสริมส่งสุขสันต์
ทวยไทยทั่วกัน            ล้วนแต่แซ่ซ้อง
ทรงเป็นมิ่งขวัญ            อานันท์ชนผอง
พราวพร่างรังรอง        รวบรัดมัดใจฯ


ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 17 ตุลาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์