สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระมิ่งขวัญไทย (สาลินีฉันท์ 11)

     ทรงสามารถปราดเปรื่อง        วิรามเรืองประทักษา
ศิลป์ศาสตร์ปราชญ์ปรีชา            ปรุเป็นเอกอเนกนัย
    ครรลองของทรงศรี        สุจารีวิสุทธิ์ใส
รังรองผ่องอำไพ                พสกชื่นนิกรชม
    การุญหลามหลั่งไหล        กระจายไปปะทับถม
ทุกครัวทั่วสังคม                มิวิ่นแหว่ง ณ แห่งใด
    โขดเขินเนินสิงขร        พนันดร ฤ แห่งไหน
ทวยราษฎร์ปราศเภทภัย            เพราะทรงปัดขจัดพลัน
    เสริมชาติศาสน์ไพศาล        ถกลการเกษมสันต์
คุ้มครองของดีอัน            อนรรฆค่าบุราณมี
    ความดีที่สร้างสรรค์        คุณานันตะสักขี
แมกไซไซเห็นความดี            ถวายไท้พระรางวัลฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 15 ตุลาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กรุกลอน...ร้อยกรองชีวิต

คำสำคัญ (Tags)#สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ#สาลินีฉันท์#กลอนเฉลิมพระเกียรติ

หมายเลขบันทึก: 43364, เขียน: 08 Aug 2006 @ 12:01 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)