GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระมิ่งขวัญไทย (อินทรวิเชียรฉันท์ 11)

     ครรลองจรียา        พระวิภาผะผ่องศรี
ไพพัฒน์วิภาวี            วิชญาวิชาการ
    บำรุงผดุงชาติ        ทะนุศาสน์พิรุฬห์ศาส์น
ของดี ณ โบราณ            อนุรักษ์นิรันดร์มา
    ทรงงานประสานกิจ    จะประสิทธิ์พิทักษา
ทุกข์ภัยผิบีฑา            พระจะป้องปลาตไป
    ดงทึบ ฤ หลืบผา        ทุรคาขนาดไหน
แม้ฝ่าชลาลัย            มิพะวงจะทรงงาน
    การุญพระอุ่นเมือง    วิเมลืองประมวลสาร
ไม่อาจกระทำการ        พหุกิจพิสิฐมี
    ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ    อภินันท์ไผทศรี
ไพร่ฟ้าประชาชี            วจะซ้องสนั่นนามฯ    

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว.มหาสารคาม 14 ตุลาคม พ.ศ. 2534
ประพันธ์โดย สวัสดิ์ ศิริคุปต์บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 43363
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ไพเราะมากค่ะ  คุณบอน ขอบคุณมากค่ะ