เอาถ่านห่อผ้าขาวบางวางไว้ในห้องน้ำ จะช่วยป้องกันแมลงมอดหรือสัตว์เล็กเข้ามาได้