Contact

พระราชดำรัส

  ขอน้อมนำตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

   

                  ข้าพเจ้านางสาวเยาวลักษณ์ คำตัน นักศึกษาหมู่เรียน คบ 35.4.1 ขอน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ  ครบ 60 ปี ข้าเพจ้าขออวยพรให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และอยู่เป็นพ่อหลวงของปวงชาวไทยตลอดไป และขออวยพรให้พระองค์ทรงหายจากการป่วยไวไว

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 43325, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #เยาวลักษณ์

Recent Posts 

Comments (2)

 

   ข้าพเจ้านางสาวเยาวลักษณ์ คำตัน  นักศึกษาหมู่เรียน คบ 35.4.1 เลขที่ 35 วิชาเอกการศึกษาปฐมวัยขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีและขอเชิญชวนให้ชาวไทยทุกคนร่วมใจถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากการป่วยไวไว

มานิต
IP: xxx.147.21.179
Written At 
ดีมาก ช่วยเพิ่มเนื้อหาสาระอีกหน่อยครับ