การปฏบัติงาน

chabakaew
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
การปฏิบัติ
รับเรื่องจากงานธุรการ และตรวจสอบ 1.      ได้ตรวจสอบหนี้สินครบคุทกขั้นตอนหรือไม่ 2.      ยื่นใบลาออกก่อนวันลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน         หรือไม่ 3.      กรณีไม่สามารถยื่นล่วงหน้าก่อน 30 วัน จะต้อง         ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นพิเศษ หรือกรณีดำรง          ตำแหน่งทางการเมือง หรือเพื่อสมัครรับเลือกตั้ง 4.      หากมีทุนจะต้องแจ้งให้งานพัฒนาและฝึกอบรมคำนวณระยะเวลาที่เหลือก่อน 5.      จัดทำบันทึกสอบถามงานวินัยและนิติการ 6.      พิมพ์คำสั่งอนุญาตให้ลาออกและบัญชีแนบท้าย 7.      ตรวจสอบความถูกต้อง  
นำเสนอผู้มีอำนาจลงนามโดยผ่านหัวหน้างานและผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  
1.      เมื่อลงนามแล้วนำคำสั่งไปออกเลขที่งานธุรการ 2.      งานธุรการส่งสำเนาคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.      กรณีมีสัญญาผูกพันให้แจ้งงานวินัยและนิติการ และงานพัฒนาและฝึกอบรมโดยแนบคำสั่งอนุญาตให้ลาออก
เรื่องเดิมส่งงานทะเบียนประวัติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภัสพร

คำสำคัญ (Tags)#ภัสพร

หมายเลขบันทึก: 43319, เขียน: 08 Aug 2006 @ 11:10 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:34 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)