ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกษียณอายุราชการ

chabakaew
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ มข.
การปฏิบัติ
รับเรื่องจากงานทะเบียนประวัติแจ้งรายชื่อ   ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ   ราชการ 1.                  ตรวจสอบรายละเอียดกับบัญชีถือจ่าย   ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 2.                  จัดทำหนังสือถึงหน่วยงานเพื่อให้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการประจำปี  
 
นำเสนอผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ลงนาม   โดยผ่านหัวหน้างาน
1.                 เมื่อได้มีการลงนามแล้ว   นำไปออกเลขที่หนังสือที่งานธุรการ 2.                 ส่งหนังสือให้หน่วยงาน   โดยแนบรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ พร้อมรายละเอียดเงินเดือนในปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการให้หน่วยงานพิจารณาเลื่อนขั้น 3.                 เรื่องเดิมเก็บรอหน่วยงานแจ้งกลับมา
1.                  เมื่อคณะ / หน่วยงานแจ้งรายละเอียดการเลื่อนขั้นมาตรวจสอบรายละเอียดการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างประจำที่หน่วยงานเสนอกับบัญชีถือจ่าย 2.                  พิมพ์รายชื่อผู้ที่หน่วยงานเสนอเลื่อนกรณีพิเศษ   2  ขั้น   1.5  ขั้น   และ   1 ขั้น        ให้อธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 3.                  เมื่ออธิการบดีอนุมัติให้เลื่อนขั้นจัดทำประกาศและคำสั่งเลื่อนขั้นของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ
 
การปฏิบัติ
4.  ตรวจสอบความถูกต้อง
นำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติและลงนาม   โดยผ่านหัวหน้างานและผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
1.                  เมื่อได้มีการลงนามแล้ว   นำไปออกเลขที่ คำสั่งและประกาศที่งานธุรการ 2.                  งานธุรการส่งสำเนาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรื่องเดิมเก็บเข้าแฟ้มเลื่อนขั้นผู้เกษียณอายุ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภัสพร

คำสำคัญ (Tags)#ภัสพร

หมายเลขบันทึก: 43320, เขียน: 08 Aug 2006 @ 11:13 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 15:03 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)