ให้เก็บกระเป๋าที่ทำด้วยหนังอ่อน หรือกระเป๋าถือที่เป็นหนังแท้ ในถุงที่ทำด้วยผ้าสักหลาดทึบ จะทำให้กระเป๋าหนังมองดูใหม่และสะอาด อย่าเก็บในถุงพลาสติก