เข็มเย็บผ้าหรือเข็มจักรที่โค้งงอ ให้เก็บรวบรวมไว้อย่าทิ้ง นำมาใส่ลงในน้ำเดือด แล้วใช้ปากคีบ คีบใส่ในน้ำเดือด แล้วคีบใส่น้ำเย็น เช็ดให้แห้งเข็มจะกลับมาตรงและแหลมคมเหมือนเดิม