คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

  ติดต่อ

  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น คราวประชุมครั้งที่ 15/2549 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2549 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 2 หลักสูตร คือ

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549) ของคณะศึกษาศาสตร์

ขั้นตอนต่อไป ให้คณะเจ้าของหลักสูตรเสนอรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ มายังสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อจะได้ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเลขบันทึก: 43291, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-10 10:09:44+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สถานะของหลักสูตร

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)