ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 49 บุคลากรของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการได้รับการอบรมเกี่ยวกับการเขียน Blog มาถึงวันนี้บุคลากรได้ให้ความสนใจมากขึ้นและทำการเผยแพร่ให้บุคคลอื่นได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง Blog ทำให้เกิดผลดีมาก และยังช่วยให้การทำงานดีขึ้นเพราะได้อ่านจากประสบการณ์ความรู้ของชุมชนอื่นๆที่เราได้เข้าไปอ่านศึกษา