GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ

1.ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง

2.เงินเดือนถึงขั้นต่ำของระดับที่ขอเลื่อนเป็นระดับสูงขึ้น

3.จะต้องมีวันลาในรอบปีไม่เกิน 13 ครั้ง โดยนับวันลาย้อนหลังจากเดือนที่ขอเลื่อนและแต่งตั้งไป 12 เดือน

4.ได้รับการประเมินตามแบบที่ ก.ม.กำหนด โดยมีคณะกรรมการประเมิน ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งไว้ 3-5 คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 43285
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)