การคิดประเด็นให้นักเรียนปฏิบัติการในโรงเรียนมาตรฐานสากล

คิดคิดคิด เป็นไหม การคิด

ในโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา ที่ต้องจัดการบางเรื่องให้แก่นักเรียน  ในปีการศึกษาแรก  ที่เริ่มต้นทุกเรื่อง 

โชคดี  ที่สถานที่ และแหล่งเรียนรู้ของเรา  ค่อนข้างจะสมบูรณ์เพียบพร้อม  ที่จะสนับสนุนให้นักเรียนของเรา  ได้ใช้  เป็นเครื่องมือที่ สานฝัน  ไปสู่ความเป็นพลโลก  ที่ต้องล้ำเลิศทางวิชาการ  สื่อสารได้สองภาษาย่างน้อย  ล้ำหน้าทางความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

 

*****

 

วันนี้  จะเป็นเรื่อง  ประเด็น ของเรื่องราวที่นักเรียนจะต้อง คิดให้ได้ว่า  สนใจจะศึกษาเรื่องอะไร  ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  ในสาระ G.E.(Global Education)  ในโรงเรียนมัธยม  อาจจะไม่มีปัญหาในเรื่องนี้  เพราะนักเรียนมัธยม  มีความรู้สะสมในตัวเพียงพอ  ที่จะคิด เรื่องที่สนใจได้แล้ว  

แต่.....ในโรงเรียนประถม นี่สิ  ต้องช่วย  เป็นหน้าที่ของครูที่ปรึกษา ที่จะต้องช่วย.....นักเรียนคิด

 

*****

 

ในวิชาภาษาอังกฤษ  ยิ่งยากนะ  เพราะต้องเชื่อมโยงความรู้เป็นภาษาอังกฤษ  สอดคล้องกับ  ความรู้ของตนเสมอ  หากนักเรียนทำสำเร็จ......เป็นพลโลกที่ สมบูรณ์แบบ  และ  เป็นนักวิชาการที่เขียนบทความวิชาการ  พร้อมทั้ง ทฤษฎีการเรียนรู้ ที่ต้องเป็นหนทางไปสู่การเรียนรู้ ที่แท้จริง   ที่สามมารถ  นำความรู้  ที่มีอยู่ในตัวตน  สรุป และรายงาน ทุกรูปแบบ  ตามทฤษฎีการรับรู้ และความสามารถในการใช้ ไอซีที  ประกอบกับ  การนำเสนอ  สู่ผู้อื่น  อันเป็นการพิสูจน์ว่าเรื่องนั้น นักเรียนทำเอง  เพื่อ เป็นความรู้ที่คงทน 

 

*****

 

วันนี้  ได้มา หนึ่งเรื่องแล้วค่ะ  คือ เรียนภาษาอังกฤษจาก สึนามิ

นักเรียน  จะต้องลงทะเบียน  ชื่อเรื่อง  เสมือน  การนำเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ทีเดียว 

ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน  ต้องมีบทบาท ที่จะสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องนี้  ประกอบกับ  ได้กำหนดระยะเวลา  สถานที่ที่จะได้ปฏิบัติการร่วมกัน  ชี้แจงนักเรียนให้เข้าใจในการเรียนรู้  ในการค้นคว้าหาความรู้  ซึ่ง.....มีหลายทาง  ไม่ใช่  จากช่องทางอินเทอร์เน็ตอย่างเดียว

คราวนี้ล่ะค่ะ  นักเรียนจะไม่มีการ  คัดลอก  ข้อความจากอินเทอรืเน็ต มาทำรายงานส่ง ครูอีกต่อไป


เพราะ  นักเรียนต้องอ่าน  คิด  วิเคราะห์ และเขียน  ตามความเข้าใจ ของตนเอง และตามหลักวิชาการ ด้วย

 

*****

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เป็นเทคนิคการสอนที่ดีนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ