แท่งเงินเดือนครู2554ล่าสุดมี 4 ชุด   

ชุดที่1 คือปรับทีเดียว 13% ชุดที่2ปรับ 8+5% ชุดที่3 ปรับ8% ชุดที่4 ปรับ 5 %

 

ชุดที่2ปรับอีก 8% และชุดที่3 ปรับ อีก 5 %