คนไทยทั้งชาติได้รู้จักกับคำว่าโชคดีที่สุดในชีวิตก็คือได้รับฟังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นห่วงประชาชนของพระองค์ทรงเตือนให้ประชาชนของพระองค์ใช้จ่ายและมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

                          ดิฉันก็จะขอน้อมรับพระราชำรัสของพระองค์เอามาปฎิบัติเพื่อให้บังเกิดความร่มเย็นในชีวิต

                             ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ