ภาพความเคลื่อนไหว 

            ผมได้เก็บภาพความเคลื่อนไหวในงานมหกรรม KM ราชการไทยก้าวไกลสู่ LO เมื่อ 21 กรกฎาคม 2549 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเว็นชั่น กรุงเทพฯ มาให้ดูดังนี้ ครับ

P1010501      P1010495

            เปิดงานบนเวทีใหญ่                        บูธแก้จนเมืองนครอยู่ในนี้

ี้P1010476     P1010447   

             บูธแก้จนเมืองนคร                    บันทึกความรู้แก้จนตามวิถีคนคอน

P1010490

นี่ก็เครื่องมือต่างๆในโครงการแก้จนเมืองนคร 

  P1010481P1010480P1010478

ท่านผู้ว่าฯ วิชม ทองสงค์ (เสื้อขาว)

P1010474     P1010486   

ท่านผู้ว่าฯวิชม ทองสงค์ (เสื้อขาว)และ KM ทีมนคร ต้อนรับ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ผอ.สคส.และให้เกียรติมอบรางวัลสุดคะนึงให้กับครูนงเมืองคอน โดยการประสานงานของคุณสุปราณี หรือคุณแกบ จาก สคส.

P1010497    P1010494

ท่านผู้ว่าฯวิชม ทองสงค์(เสื้อขาว) ท่านรองผู้ว่าฯวงศ์วิบูลย์ กิจวิบูลย์(เสื้อสีเทาผูกไท)กับคณะ KM ทีมเมืองนครจาก สนง.เกษตรจังหวัด และ กศน.จังหวัด

 

    P1010489

ภาพที่เห็นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่กล้องผมบันทึกได้ครับ บังเอิญแบตเตอรีหมด ก็ได้เพียงนี้ครับ

ขอบคุณผู้จัดที่ให้โอกาส KM แก้จนเมืองนครไปร่วมงานในครั้งนี้ และมอบนิทรรศการสวยๆไว้ให้ทางทีม KM นคร ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป