ลงชื่อ (สอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน ) เทศบาลในจังหวัดระนอง  เพื่อนๆน้องๆพี่ๆท่านใดต้องการข่าวสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานข้าราชการ ระดับ 1 2 เป็นระดับ 3  หากมีจะโทรแจ้ง....ครับเนื่องจากว่าเทศบาลในจังหวัดระนองเขามีการสอบคัดเลือกบ่อยครับ