เก็บตกจากข้อเสนอแนะของ สมศ.ในการประเมินภายนอก รอบ 2

โรงเรียนต้องกำหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการให้ชัดเจนจึงจะสามารถประเมินได้ว่าบรรลุหรือไม่
           มีโอกาสไปฟังการสรุปผลการประเมินภายนอกของ สมศ.ที่แจ้งผลการประเมินให้โรงเรียนทราบในวันสุดท้ายของการประเมิน ณ โรงเรียนแห่งหนึ่ง ซึ่ง สมศ.มีประเด็นท้วงติงและให้ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจประเด็นหนึ่งคือ
       การประเมินอิงสถานศึกษา เรื่อง "การบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย" โดยสมศ.บอกว่า ในการประเมินรอบแรกที่ผ่านมา สมศ.ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้เพื่อให้โรงเรียนนำไปปรับปรุงพัฒนา จากนั้นเกือบทุกโรงเรียนก็นำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปวิเคราะห์จัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนากันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทำให้เห็นแนวโน้มที่ดีว่าวงจร PDCA มีลาดเลาว่าใกล้จะครบวงจรแล้ว...
       แต่เมื่อดูในรายละเอียดของโครงการก็พบว่า ยังขาดความชัดเจน โดยเฉพาะวัตถุประสงค์โครงการก็ยังไม่ชัดเจน การกำหนดเป้าหมายก็ยังไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และเป้าหมายเชิงปริมาณก็ไม่ระบุตัวเลขที่ชัดเจน เวลาประเมินผลสำเร็จว่า "บรรลุ" หรือ "ไม่บรรลุ" จึงไม่รู้จะเทียบกับอะไร รวมทั้งวิธีการประเมินความสำเร็จก็ไม่ชัดเจน ยังขาดความน่าเชื่อถือ
       นอกจากนั้น ในการดำเนินงานโครงการยังไม่แสดงให้เห็นถึง "ความตระหนัก"(Awareness) และ "ความพยายาม"(Attempt) ที่ชัดเจน
       สมศ. เขาจึงอยากให้วัฒนธรรม PDCA เป็นวัฒนธรรมของคุณภาพที่มีชีวิตชีวา มีร่องรอยหลักฐานที่ตรวจสอบได้ ไม่ใช่เพียงทำตามรูปแบบเท่านั้น
      จึงเก็บตกมาฝากกันครับ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธเนศ ขำเกิด

คำสำคัญ (Tags)#การประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 42983, เขียน: 06 Aug 2006 @ 15:04 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 23:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)