12 สิงหาคม 2549 เป็นวันที่สำคัญทีสุดอีกวันหนึ่ง นั่นก็คือ วันแม่แห่งชาติ  ดิฉันขอสัญญาว่า จะปฏิบัติตัวเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ และจะเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกค่ะ