วันศุกร์ที่ 4 สค .49   ดิฉันเรียน PMQA ในช่วงเช้าและเรียน competency ต่อเนื่องในช่วงบ่าย   ดิฉันขอสารภาพว่าก่อนเรียนคาดหวังว่าจะยุ่งยากมากแต่หลังเรียนรู้สึกสบาบใจมากขึ้น  อาจารย์พรพรรณได้สรุปไว้ค่อนข้างดีและอ่านง่าย  ในการประเมินจริงอาจไม่ง่ายเหมือนที่ฟังค่ะ

ส่วนของ competency   อาจารย์สรุปไว้ดีและเข้าใจง่ายและเรามีการทดสอบการเติมคำถามซึ่งดูไม่ยากนัก   ในการทำจริงอาจจะยากเพราะตำแหน่งต่างๆผู้ตั้งตำแหน่งต่างๆอาจจะเปลียนใจหรือจำไม่ได้ว่าจะตั้งมาทำอะไร

ในภาพรวมการเรียน PMQA จะเห็นภาพของการพัฒนาในอนาคตได้ดีเพราะจะดูภาพใหญ่  ไม่แน่ใจว่าเด็กๆจะเข้าใจค่ะ  ผู้บริหารอาจเห็นชัดกว่า

การเรียนcompetencyจะสนุกเมื่ออาจารย์เชื่อมโยงให้เห็นจากคนมายังวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์    ดิฉันว่าคนเรียนน่าจะเข้าใจมากกว่าค่ะเพราะภาพจะเล็กกว่าและถึงผู้เรียนมากกว่า

เห็นเด็กๆนั่งฟังบางคนจะดูลอยๆเพราะเป็นภาษาบริหารทั้งนั้น    ดิฉันก็ได้แต่เห็นใจเพราะเป็นข้อกำหนดที่กรมต้องให้เราผ่านระดับนี้ทุกหน่วยงานค่ะ