เพาะเห็ดระโงกกับต้นยางนา                

               “เห็ดเกิดแล้ว เป็นคำกล่าวของคุณพี่อดุลย์ ผู้ที่มีความมานะบากบั่นในเรื่องของเฮ็ดอยู่ เฮ็ดกิน โดยเฉพาะการเพาะเห็ดระโงก(Amanita citrina)ในสวนยางนาที่พี่เขามีความภาคภูมิใจ นอกเหนือจากการรับราชการเป็นพัฒนากรในอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์แล้ว พี่อดุลย์ เล่าผ่านโทรศัพท์ เมื่อ 20 ก.ค.2549  ให้ผมฟังว่าหลังจากที่พี่เขาได้ปลูกต้นยางนา (Dipterocarpus  alatus  Roxb.)ในที่ดินที่แม่ยายแบ่งให้ในพื้นที่ 5 ไร่ และได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ดีพร้อม  ไชยวงศ์เกียรติ ให้ปลูกเห็ดระโงกควบคู่ไปด้วยเมื่อ 3 ปีที่แล้ว ปรากฏว่าได้เก็บเห็ดระโงกมา 2 ปีแล้ว สำหรับปีที่แล้วได้ขายเห็ดในส่วนที่เหลือกินได้เงินประมาณ 2,500 บาทต่อไร่ และในปีนี้น่าจะได้มากกว่าเดิม และปรากฏว่าต้นยางนาที่ใส่เชื้อเห็ดเข้าไปที่โคนต้นนั้นสามารถเจริญเติบโตได้ดีกว่ากลุ่มที่ไม่มีเห็ดระโงก         

              “เพาะอย่างไร พี่อดุลย์เล่าให้ฟังอย่างเมามันส์ว่า ในการเพาะเห็ดระโงกนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เกษตรกรทั่วไปสามารถทำได้ เพียงแต่เราไปเอาดอกเห็ดระโงกแก่ๆ มาขยำกับน้ำเพื่อให้สปอร์ (Spore เป็นหน่วยสืบพันธุ์ของเห็ด)ร่วงหล่นในน้ำหลังจากนั้นเอาน้ำนี้แหละไปรดต้นกล้ายางนาที่เราปลูกเอาไว้  หรือไปเอาดินบริเวณที่เห็ดระโงกเคยเกิดมาใส่ให้กับต้นยางนาที่เราปลูกเอาไว้ จากนั้นเชื้อเห็ดก็จะอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกันกับต้นยางนาในปีต่อไปเราก็สามารถเก็บเห็ดระโงกกินได้           

             ได้กินเห็ดและได้ป่า พี่อดุลย์เล่าให้ฟังต่อว่าวิธีการนี้เป็นวิธีที่ดีเพราะต่อนี้ไปเราไม่ต้องไปหาเก็บเห็ดในที่ไกลๆไม่ต้องซื้อเขา แถมยังได้ต้นไม้สร้างความร่มรื่นให้กับประเทศอีกด้วย และที่สำคัญต้นยางนานี่แหละคือ ธนาคาร ให้กับลูกๆไว้ใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต

ขอบคุณครับ

อุทัย  อันพิมพ์

6 ส.ค. 2549