สิ่งที่ได้รียนรู้

  ติดต่อ

  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
          วันนี้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียนกับท่านอาจารย์หมอวิจารณ์  เป็นครั้งที่ 2   ในประเด็นของ โรงเรียนชาวนา   โดยท่านอาจารย์หมอ  ชวน คุณอ้อม มาร่วมด้วย ห้องเรียนดูคึกคักขึ้นมาก  และด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองและเรียบง่ายทำให้สมาชิกในกลุ่มซึ่งแม้จะไม่คุ้นเคยกับระบบการเรียนรู้แบบใหม่นัก  มีความกล้าที่จะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น ที่น่าสนใจได้แก่ การนำเสนอ แนวคิดของพระคุณเจ้าและโต๊ะอิหม่าม ในการนำหลักธรรมของทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม มาประยุกต์ใช้ในการอธิบายถึงขบวนการในการเรียนรู้อย่างผสมกลมกลืน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและสร้างสุขภาวะให้กับสมาชิกที่ร่วมขบวนการได้มากขึ้น   แต่ที่สำคัญคือ สมาชิกทุกคนจะต้องเปิดใจให้กว้างและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ หลังจากที่ค้นพบทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการผลิตข้าวในระบบเดิม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมศึกษา

หมายเลขบันทึก: 42962, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:33:26+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #วัฒนธรรมศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)