รู้ทันจริตคนรัก ... (ว.วชิรเมธี)


"จริต" แปลว่า นิสัย ความเคยชิน หรือบุคลิกภาพ เหตุผลสำคัญประการหนึ่งที่คู่ครองแต่ละคู่ต้องทอดระยะดูใจกันยาวนาน ก่อนจะตัดสินใจร่วมชีวิตก็เพื่อ "ศึกษา" กันและกันให้รู้ทัน "จริต" ที่แท้จริงของแต่ละฝ่าย เพราะเมื่อรู้ทันแล้วก็สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ง่ายขึ้น แต่การศึกษากันและกันโดยไม่มีคู่มือเลยนั้นคงไม่เพียงพอ บางคนอาจถูกหลอก หรือโชคร้ายไปเจอคนที่จริตไม่สมพงศ์กัน แทนที่จะเป็นคู่รัก กลับกลายเป็นศัตรูคู่อริแทน

หนังสือ "จริต ๖ ศาสตร์ในการอ่านใจคน" (ซึ่งสรุปมาจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคของพระพุทธศาสนา) งานเขียนเบสท์เซลเลอร์ของอนุสรณ์ จันทพันธ์ และบุญชัย  โกศลธนากุล สรุปลักษณะนิสัย แนวโน้ม จุดอ่อน จุดแข็ง ของคนทั้ง ๖ จริตเอาไว้ให้เราดูเป็นแนวทางในการศึกษาคน ดังต่อไปนี้

 

 

๑. ราคจริต

 

ลักษณะ

 • บุคลิกดี มีมาด
 • น้ำเสียงนุ่มนวล ไพเราะ
 • ติดในความสวย ความงาม ความหอม ความไพเราะ ความอร่อย
 • ไม่ชอบคิด แต่ช่างจินตนาการเพ้อฝัน

 

จุดแข็ง

 • มีความประณีต อ่อนไหว และละเอียดอ่อน
 • ช่างสังเกต เก็บข้อมูลเก่ง
 • มีบุคลิกหน้าตาเป้นที่ชอบและชื่นชมของทุกคนที่เห็น
 • วาจาไพเราะ เข้าได้กับทุกคน
 • เก่งในการประสานงาน การประชาสัมพันธ์ และงานที่ต้องใช้บุคลิกภาพ

 

จุดอ่อน

 • ไม่มีสมาธิ ทำงานใหญ่ได้ยาก
 • ไม่มีเป้าหมายในชีวิต
 • ไม่มีความเป้นผู้นำ
 • ขี้เกรงใจคน
 • ขาดหลักการ
 • มุ่งแต่บำรุงบำเรอผัสสะทั้ง ๕ ของตัวเอง คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส
 • ชอบพูดคำหวานหู แต่อาจไม่ใช่ความจริง
 • อารมณ์รุนแรง ช่างอิจฉาริษยา ชอบปรุงแต่ง

 

วิธีแก้ไข

 • พิจารณาโทษของจิตที่ขาดสมาธิ
 • ฝึกพลังจิตให้มีสมาธิเข้มแข็ง
 • หาเป้าหมายที่แน่ชัดในชีวิต
 • พิจารณาสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์เพื่อลดการติดในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส

 

 

 

๒. โทสจริต

 

ลักษณะ

 • จิตขุ่นเคือง โกรธง่าย
 • คาดหวังว่าโลกต้องเป็นอย่างที่ตัวเองคิด
 • พูดตรงไปตรงมา
 • ชอบชี้ถูกชี้ผิด เจ้าระเบียบ เคร่งกฎเกณฑ์
 • แต่งตัวประณีต สะอาดสะอ้าน
 • เดินตรง ตัวตรงแน่ว

 

จุดแข็ง

 • อุทิศตัวทุ่มเทให้กับการงาน
 • มีระเบียบวินัยสูง ตรงเวลา
 • วิเคราะห์เก่ง มองอะไรตรงไปตรงมา
 • พูดคำไหนคำนั้น
 • มีความจริงใจต่อผู้อื่น สามารถพึ่งพาได้
 • ไม่ค่อยโลภ

 

จุดอ่อน

 • จิตขุ่นมัว ร้อนรุ่ม
 • ไม่มีความเมตตา
 • ไม่เป็นที่น่าคบค้าสมาคมคมของอื่น ไม่มีบารมี
 • สร้างวจีกรรมเป็นประจำ
 • ไม่มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีโรคภัยไข้เจ็บได้ง่าย

 

วิธีแก้ไข

 • สังเกตดูอารมณ์ตัวเองเป็นประจำ
 • เจริญก้าวหน้าให้มาก ๆ
 • คิดนาน ๆ ก่อนพูด และพูดทีละคำ ฟังทีละเสียง
 • อย่าไปจริงจังกับโลกมากนัก
 • เปิดใจกว้างรับความคิดใหม่ ๆ
 • พิจารณาโทษของความโกรธความเสื่อมโทรมของร่างกาย

 

 

 

๓. โมหจริต

 

ลักษณะ

 • ง่วง ๆ ซึม ๆ เบื่อ ๆ เซ็ง ๆ
 • ดวงตาดูเศร้า ๆ ซึ้ง ๆ
 • พูดจาเบา ๆ นุ่มนวลอ่อนโยน
 • ยิ้มง่าย ๆ อารมณ์ไม่ค่อยเสีย ไม่ค่อยโกรธใคร
 • ไม่ชอบเข้าสังคม ไม่ชอบทำตัวเป็นจุดเด่น
 • เดินแบบลอย ๆ ขาดจุดหมาย ไร้ความมุ่งมั่น

 

จุดแข็ง

 • ไม่ฟุ้งซ่าน เข้าใจอะไรได้ง่ายและชัดเจน
 • มักตัดสินใจอะไรด้วยความรู้สึกได้ถูกต้อง
 • ทำงานเก่ง โดยเฉพาะงานประจำ
 • ไม่ค่อยทุกข์หรือเครียดมากนัก
 • เป็นคนดี เป็นเพื่อนที่น่าคบ ไม่ทำร้ายคน

 

จุดอ่อน

 • ไม่มีความมั่นใจ มองตัวเองต่ำกว่าความจริง โทษตัวเองเสมอ
 • หมกมุ่นแต่เรื่องตัวเอง ไม่สนใจคนอื่น
 • ไม่จัดระบบความคิด ทำให้เหมือนไม่มีความรู้
 • ไม่มีความเป็นผู้นำ ไม่ชอบเป็นจุดเด่น
 • สมาธิอ่อนและสั้น เบื่อง่าย
 • อารมณ์อ่อนไหวง่าย ใจน้อย

 

วิธีแก้ไข

 • ตั้งเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจน
 • ฝึกสมาธิสร้างพลังจิตให้เข้มแข็ง
 • ให้จิตออกจากอารมณ์ โดยจัดให้ร่างกายเคลื่อนไหว หรือเล่นกีฬา
 • แสวงหาความรู้และต้องจัดระบบความรู้ความคิด
 • สร้างความแปลกใหม่ให้กับชีวิต อย่าทำอะไรซ้ำซาก

 

 

 

๔. วิตกจริต

 

ลักษณะ

 • พูดน้ำไหลไฟดับ
 • ความคิดพวยพุ่ง ฟุ้งซ่าน ไม่อยู่ในโลกความจริง
 • มองโลกในแง่ร้าย ว่าคนอื่นจะเอาเปรียบ กลั่นแกล้งเรา
 • หน้าบึ้ง ไม่ค่อยยิ้ม
 • เจ้ากี้เจ้าการ อัตตาสูง คิดว่าตัวเองเก่ง
 • อยากรู้อยากเห็นไปทุกเรื่อง
 • ผัดวันประกันพรุ่ง

 

จุดแข็ง

 • เป็นนักคิดชั้นยอด มองอะไรทะลุปรุโปร่ง
 • เป็นนักพูดที่จูงใจคนเก่ง เป็นผู้นำในหลายวงการ
 • ละเอียดรอบคอบ เจาะลึกในรายละเอียด
 • เห็นความผิดเล็กน้อยที่คนอื่นมองไม่เห็น

 

จุดอ่อน

 • มองจุดเล็ก ลืมภาพใหญ่
 • เปลี่ยนแปลงความคิดตลอดเวลา ไม่รักษาคำมั่นสัญญา
 • มีแต่ความคิด ไม่มีความรู้สึก ไม่มีวิจารณญาณ ลังเล มักตัดสินใจผิดพลาด
 • มักทะเลาะวิวาท เอารัดเอาเปรียบ ทำร้ายจิตใจผู้อื่น
 • มีความทุกข์ เพราะเห็นแต่ปัญหา แต่หาทางแก้ไม่ได้

 

วิธีแก้ไข

 • เลือกที่จะคิด อย่าให้ความคิดลากไป
 • ฝึกสมาธิแบบอานาปานสติเพื่อสงบอารมณ์
 • เลิกคิดอกุศลจิต คลายจากความฟุ้งซ่าน
 • สร้างวินัย ต้องสร้างกรอบเวลา
 • ฝึกมองภาพรวม คิคให้ครบวงจร
 • หัดมองโลกในแง่ดี

 

 

 

๕. ศรัทธาจริต

 

ลักษณะ

 • ยึดมั่นอย่างแรงกล้าในบุคคล หลักการ หรือความเชื่อ
 • ย้ำคิดย้ำพูดในสิ่งที่ตนเองเชื่อถือและศรัทธา
 • คิดว่าตัวเองเป็นคนดี น่าศรัทธา ประเสริฐกว่าคนอื่น
 • เป็นคนจริงจัง พูดมีหลักการ

 

จุดแข็ง

 • มีพลังจิตสูงและเข้มแข็ง
 • พร้อมจะเสียสละเพื่อผู้อื่น
 • ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองและสังคมไปสู่สภาพที่ดีกว่าเดิม
 • มีพลังขับเคลื่อนมหาศาล
 • มีความเป็นผู้นำ

 

จุดอ่อน

 • หูเบา ถูกหลอกง่าย เรื่องของความเชื่ออยู่เหนือเหตุผล
 • ยิ่งศรัทธามาก ปัญญายิ่งลดน้อยลง
 • ไม่ประนีประนอม
 • จิตใจคับแคบ ไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่าง
 • ทำได้ทุกอย่างแม้แต่ใช้ความรุนแรงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

 

วิธีแก้ไข

 • นึกถึงกาลามสูตร ใช้หลักเหตุผลพิจารณาเหนือความเชื่อ
 • ใช้ปัญญานำทาง และใช้ศรัทธาเป็นพลังขับเคลื่อน
 • เปิดใจกว้างรับความคิดใหม่ ๆ
 • ลดความยึดมั่นในตัวกูของกู
 • ลดความยึดมั่นถือมั่นในตัวบุคคลหรืออุดมการณ์

 

 

 

 ๖. พุทธิจริต

 

ลักษณะ

 • คิดอะไรเป็นเหตุเป็นผล
 • พร้อมรับความคิดที่แตกต่างไปจากตนเอง
 • มองเรื่องต่าง ๆ ตามสภาพความเป็นจริง ไม่ปรุงแต่ง
 • ช่างสังเกต
 • มีความเมตตา ไม่เอาเปรียบคน
 • หน้าตาผ่องใส ตาเป็นประกาย ไม่ทุกข์

 

จุดแข็ง

 • เห็นเหตุผลชัดเจน และรู้วิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างถูกต้อง
 • อัตตาต่ำ เปิดใจรับข้อเท็จจริง
 • จิตอยู่กับปัจจุบัน ไม่จมปลักกับอดีต และไม่กังวลกับสิ่งที่จะเกิดในอนาคต
 • พัฒนาและปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ
 • เป็นกัลยาณมิตร

 

จุดอ่อน

 • มีความเฉื่อยชา ไม่ต้องการพัฒนาจิตวิญญาณ
 • ชีวิตราบรื่นมาตลอด หากต้องเผชิญพลังด้านลบอาจเอาตัวไม่รอด
 • ไม่มีความเป็นผู้นำ จิตไม่มีพลังพอที่จะดึงดูดคนให้คล้อยตาม

 

วิธีแก้ไข

 • ถามตัวเองว่าพอใจแล้วหรือกับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน
 • เพิ่มพลังสติ สมาธิ พัฒนาจิตใจให้มีพลังขับเคลื่อนแรงขึ้น
 • เพิ่มความเมตตา พยายามทำประโยชน์ให้สังคมมากขึ้น

 

 

การเลือกคู่ครองก็เหมือนกับการปลูกบ้าน คือ ถ้าปลูกผิดแบบ สร้างออกมาแล้วไม่ได้ดั่งใจ ครั้นจะรื้อทิ้งก็เสียดายงบประมาณ ไม่รื้อหรือก็ทำลายจิตใจ ประการสำคัญคือ ถ้าเป็นบ้านซึ่งเป็นเรือนภายนอกยงพอจะรื้อได้ แต่ถ้าเป็นเรือนภายในคือ คู่รักของเรา เมื่อตัดสินใจแต่งงานไปแล้ว โอกาสที่จะรื้อปรับระบบรสนิยมและนิสัยไม่ต้องการเหมือนการรื้อบ้านทิ้งนั้นไม่ง่ายเลย

ดังนั้น วันไหนว่าง ๆ จึงควรชวนคนรักมานั่ง "ดูจริต" กันเสียบ้าง เผื่อว่ามีข้อไหนที่ไม่ถูกจริตกัน จะได้หาวิธีปรับตัวไว้แต่เนิ่น ๆ

"รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยคราว" ซุนวูกล่าวประโยคนี้ไว้ ไม่ใช่เพื่อใช้เฉพาะการสงครามเท่านั้น แต่ในการเลือกคู่ครองก็มาใช้ได้เช่นเดียวกัน

 

บูญรักษา ทุกท่านครับ ;)

 

 

ขอบคุณหนังสือธรรมะดี ๆ

ว.วชิรเมธี.  ธรรมะทอรัก.  พิมพ์ครั้ง 12.  กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2551.

 

หมายเลขบันทึก: 429527เขียนเมื่อ 4 มีนาคม 2011 19:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:38 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (14)
 • ผมไม่ได้เข้ามา...นานมาก
 • ขอตามอ่านก่อนนะครับ
 • ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ

พี่คิมมีครบทุกจริตเลยค่ะ พยายามแก้ไขได้บ้างในจุดอ่อน  แต่จุดแข็งของแต่ละจริตก็มีน้อยกว่าจุดอ่อนค่ะ

ขอขอบคุณค่ะ

จุดแข็งมีมากกว่า แสดงว่า กำลังภายในแข็งแกร่งมากครับ พี่ คิม นพวรรณ ;)...

ขอบคุณครับ

สวัสดีค่ะ

พี่คิมบอกว่า "จุดแข็งมีน้อยกว่าจุดอ่อน" ค่ะ อาจารย์

ขออภัยครับ พี่ คิม นพวรรณ ;)...

ความรักกำลังบังตาอยู่ครับ อิ อิ

 • แม้แต่พุทธิจริตก็ยังมีจุดอ่อนนะคะ  ดังนั้นพอสรุปได้ว่าไม่มีใครเต็มร้อย  
 • ให้รู้จักตัวเองและปรับจุดอ่อนตามวิธีการที่บอก 
 • ดีมากๆค่ะ

                           

ขอบคุณสำหรับความรู้ทันจากจริต   มีน้อยคนอยู่ร่วมกันอย่างรู้เท่าทันอารมร์กันและกัน

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย  ขอบคุณ บุญรักษาผู้ประพฤติดี

 

ไม่มีสิ่งใดในโลกที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ ... นั้น จริงแท้ ครับ

ขอบคุณมากครับ คุณ KRUDALA ;)...

เรียน คุณ ครูเอ ครับ ;)...

มนุษย์มักเลือกใช้อารมณ์มาก่อนเหตุผลเสมอ

มนุษย์ผู้รู้เท่าทันนั้น คือ มนุษย์ที่ได้รับการฝึกตนในการใช้ปัญญาพิเคราะห์มาอย่างดี

ขอบคุณมากครับ

แล้วตัวข้าพเจ้าตรงกับจริตไหนเนี่ย ^^ บอกหน่อยสิคะ อิอิ

1 - 4 เลย น้อง kero-jung ;)...

ขอบคุณครับที่แวะมาเยี่ยมบันทึก

เป็นกำลังใจให้ อ.วัสนะคะ นู๋เชื่อว่าความดีของอาจารย์จะทำให้อาจารย์ได้พบแต่สิ่งที่ดี ๆ ค่ะ

ขอบคุณ noomam lek มาก ๆ ที่เป็นกำลังใจให้ ;)

สู้ สู้ ครับ ;)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท