ความเห็น 2381939

รู้ทันจริตคนรัก ... (ว.วชิรเมธี)

เขียนเมื่อ 
  • แม้แต่พุทธิจริตก็ยังมีจุดอ่อนนะคะ  ดังนั้นพอสรุปได้ว่าไม่มีใครเต็มร้อย  
  • ให้รู้จักตัวเองและปรับจุดอ่อนตามวิธีการที่บอก 
  • ดีมากๆค่ะ