ความเห็น 2382019

รู้ทันจริตคนรัก ... (ว.วชิรเมธี)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับความรู้ทันจากจริต   มีน้อยคนอยู่ร่วมกันอย่างรู้เท่าทันอารมร์กันและกัน

ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย  ขอบคุณ บุญรักษาผู้ประพฤติดี