วิจัยเชิงพัฒนาท่ามกลางการเรียนรู้

กะหรอกับการพัฒนา

  เมื่อวาน(วันที่ 22 กย.) เข้าร่วมการประชุม “การวิจัยเชิงพัฒนาท่ามกลางการเรียนรู้” ที่เครือข่ายกะหรอ มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานสนับสนุน เช่น ธกส. ออมสิน กศน. เกษตรฯ พช.(ทั้งตำบลและจังหวัด) อสม. ตัวแทนคณะกรรมการตำบล   กะหรอ ทีมวิจัย ม.วลัยลักษณ์ และทีมประสานงาน หน่วยจัดการความรู้ฯ

ซึ่งการประชุมได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี และผู้จัดเวทีประเมินกันภายหลังว่าเวทีครั้งนี้ภาพรวมก็ถือว่าประสบผลสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่ง

ตามหลักของโครงการวิจัยจัดการความรู้ฯ นั้น หน่วยสนับสนุนที่เข้ามาเกี่ยวข้องจะมาแบบนักเรียน จะเป็นผู้ที่เข้ามาร่วมเรียนรู้ด้วยกัน พร้อมที่จะพัฒนาทักษะของแต่ละคนไปด้วยกัน (นักเรียน) แต่จากการประชุมเมื่อวานยังชี้ให้เห็นว่าทีมหน่วยสนับสนุนทั้งหลายมาแบบผู้ให้บริการฝ่ายเดียว (ชุมชนต้องการอะไรหน่วยสนับสนุนก็จะบริการให้ตามความต้องการ)  จึงไม่พร้อมที่จะเป็นฝ่ายเรียนรู้ ซึ่งต่างกับเวทีเรียนรู้ระดับจังหวัด 3 ตำบล ที่มี 9 หน่วยงานรับผิดชอบ โดยเฉพาะทีมคุณอำนวยต่างพร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาทักษะของตนเอง เป็นผู้เรียนอย่างเต็มตัว

สรุปเนื้อหาจากเวทีเมื่อวาน

เวทีแห่งความร่วมมือ

เป้าหมายของเครือข่าย

1)    จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ

2)    จัดตั้งสถาบันการเงินตำบล

3)    พัฒนากองทุนหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ

4)    จัดการเงินของครัวเรือน (บัญชีรับ-จ่ายครัวเรือน)

5)    พัฒนาวิสาหกิจชุมชน

6)    จัดทำฐานข้อมูลเพื่อสวัสดิการ

จากประเด็นเป้าหมายของเครือข่ายที่กำหนดไว้

            หน่วยงานสนับสนุนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง 1)จัดตั้งกองทุนสวัสดิการ มี ธกส. อสม. และ พช. 2)จัดตั้งสถาบันการเงินตำบล มี ธกส. ออมสิน พช. 3)พัฒนากองทุนหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ มี ธกส. ออมสิน พช. 4)จัดการการเงินของครัวเรือน มี  ธกส.กศน. อสม. พช. 5)พัฒนาวิสาหกิจชุมชน มี ธกส. เกษตร กศน. พช. 6)จัดทำฐานข้อมูลเพื่อสวัสดิการ มี อสม.และ พช.  เป็นการชี้แจงให้เห็นว่าหน่วยสนับสนุนที่เข้ามาให้บริการด้านใดและตรงตามเป้าหมายข้อใดของกะหรอ 

            ซึ่งแนวทางการดำเนินงานต่อไปจะเป็นอย่างไร เมื่อ ทีมวิจัยจาก ม.วลัยลักษณ์ ออกมาจากพื้นที่ แล้ว กะหรอจะมีใครเป็นผู้ร่วมขบวนไปด้วยก็ลองติดตามกันต่อไปนะคะ

            สามารถติดตามรายละเอียด ความเคลื่อนไหวของ ต.กะหรอ  กิ่งอ.นบพิตำได้ที่ http://gotoknow.org/km-karo1 <p align="center"></p>หนู เค เอ็ม  <p> </p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#เครือข่าย#6#พื้นที่

หมายเลขบันทึก: 4278, เขียน: 23 Sep 2005 @ 09:40 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)