thaicom

ดาวเทียมดวงแรกของไทย

ดาวเทียมไทยคม 1A

คุณสมบัติของดาวเทียมไทยคม 1A
ดาวเทียมไทยคม 1A และดาวเทียมไทยคม 2 เป็นดาวเทียมรุ่นแรกของโครงการดาวเทียมไทยคม ดาวเทียมทั้ง 2 ดวงเป็นดาวเทียมรุ่น HS-376 ผลิตโดย บริษัท ฮิวจ์ แอร์คราฟท์ ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือบริษัทโบอิ้งในปัจจุบัน พื้นที่การให้บริการย่านความถี่ C-Band ของดาวเทียมไทยคม 1A และดาวเทียมไทยคม 2 ครอบคลุมประเทศไทย ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลี ญี่ปุ่น และชายฝั่งตะวันออกของประเทศจีน โดยมีความแรงของสัญญาณด้านขาลง (Down Link) ณ ประเทศไทย 36 dBW (เดซิเบลวัตต์) ส่วนพื้นที่การให้บริการในย่านความถี่ Ku-Band ของดาวเทียมไทยคม 1A และดาวเทียมไทยคม 2 ครอบคลุมประเทศไทยและประเทศในแถบอินโดจีน โดยมีความแรงของสัญญาณด้านขาลง (Down Link) 50 dBW (เดซิเบลวัตต์)

การออกแบบ ดาวเทียมรุ่น HS-376 แบบ Dual Spin
กำลัง 800 วัตต์ เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน
น้ำหนักขณะส่งขึ้นวงโคจรในอวกาศ 1,080 กิโลกรัม
มวลในวงโคจร เมื่อเริ่มใช้งานจะมีน้ำหนัก 629 กิโลกรัม เมื่อสิ้นสุดการใช้งานจะมีน้ำหนัก 450 กิโลกรัม
อายุการใช้งาน 15 ปี.
จำนวนช่องสัญญาณ C-Band ดาวเทียมไทยคม 1A มีจำนวน 12 ทรานสพอนเดอร์ ดาวเทียมไทยคม 2 มีจำนวน 10 ทรานสพอนเดอร์ โดยความถี่ของช่องสัญญาณของ ดาวเทียมทั้งสองดวงอยู่ที่ 36 เม็กกะเฮิร์ซ ส่วน Ku-Band ดาวเทียมไทยคม 1A และดาวเทียมไทยคม 2 มีจำนวนดวงละ 3 ทรานสพอนเดอร์ โดยความถี่ช่องสัญญาณ ของดาวเทียมทั้งสองดวงอยู่ที่ 54 เม็กกะเฮิร์ซ
ตำแหน่งวงโคจร ดาวเทียมไทยคม 1A อยู่ที่ตำแหน่งวงโคจร 120 องศาตะวันออก
ดาวเทียมไทยคม 2 อยู่ที่ตำแหน่งวงโคจร 78.5 องศาตะวันออก
บริษัทนำส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร บริษัทเอเรียนสเปซ ประเทศฝรั่งเศส
วันกำหนดส่งดาวเทียม ขึ้นสู่วงโคจร และวันที่เริ่มให้บริการ ดาวเทียมไทยคม 1A
  ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2536
 • มีการย้ายตำแหน่งวงโคจรจาก 78.5 องศาตะวันออก ไปที่ตำแหน่งวงโคจร 120 องศาตะวันออก เมื่อเดือนพฤษภาคม 2540
  เริ่มให้บริการ
 • ดาวเทียมไทยคม 1 เมื่อเดือนมกราคม 2537
 • ดาวเทียมไทยคม 1A เมื่อเดือนมิถุนายน 2540
  ดาวเทียมไทยคม 2
 • ถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2537
  เริ่มให้บริการในเดือนธันวาคม 2537

พื้นที่การให้บริการของดาวเทียมไทยคม 1A(A) THAICOM-1A
C-Band Regional Beam

(B) THAICOM-2
C-Band Regional Beam

[C] THAICOM-1A
Ku-Band Spot Beam (Thailand)

[D] THAICOM-2
Ku-Band Spot Beam (Thailand)

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน thaicom technologyความเห็น (0)