ท่านอาจารย์สิริพร กุ่ยกระโทกจากโรงเรียน สพฐ เขต 2 เข้ามาอ่านบันทึกของนักศึกษาแล้วเกิดความสนใจงานวิจัยที่ อจ.สุวรีย์มาบรรยายให้ฟัง ขอเชิญท่านอาจารย์เข้าในชั้นเรียนเสมือนนะครับที่นั่นมี Powerpoint ประกอบคำบรรยายให้ท่านอาจารย์ Downloadได้ครับ

ขอบคุณที่อาจารย์สนใจกิจกรรมในชั้นเรียนของเรานะครับ

นักศึกษาท่านใดสนใจ เรื่องการสอนภาษาอังกฤษมีความรู้ทางภาษาอังกฤษน่าใจมากมายครับ อยู่ในบลอกของอาจารย์ท่าน