เคล็ดลับทำอย่างไรไม่เสียตัวในวันวาเลนไทน์

เยาวชนวัยรุ่นเสียตัวมากที่สุดในวันวาเลนไทน์ จนวันวาเลนไทน์ได้รับยกย่องว่า วันวัยรุ่นเสียตัวแห่งชาติ

 

การเสียตัวในวัยรุ่นตามมาด้วยการตั้งครรภ์และการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีผลทางลบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและอนาคตของประเทศชาติ บั่นทอนจริยธรรมของสังคม ทำให้ครอบครัวอ่อนแอมีปัญหาทางเศรษฐกิจ วัยรุ่นที่ตั้งท้อง ล้มเหลวทางการศึกษา ยากจน ไร้คุณค่า ไม่มีงานทำ มีปัญหาการคลอด และการใช้ชีวิต เด็กที่เกิดออกมาจากพ่อแม่วัยรุ่นอาจถูกทอดทิ้ง มีปัญหาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อเติบโตมามีความเสี่ยงที่จะซ้ำรอยพ่อแม่ คือเป็นพ่อแม่วัยรุ่นในรุ่นต่อๆ ไป

 


เคล็ดลับทำอย่างไรรับวันวาเลนไทน์ไม่เสียตัว สำหรับน้องๆ วัยรุ่นมีดังนี้

 

1.เข้าใจสาระของวันวาเลนไทน์ ว่าเป็นวันที่นักบุญเซนต์วาเลนไทน์ เสียสละชีวิตเพราะมีความสงสารและปรารถนาดี จึงประกอบพิธีแต่งงานให้คู่รัก ในขณะที่ผู้ปกครองห้ามการจัดพิธีหมั้นและสมรส ดังนั้นการฉลองวันวาเลนไทน์ซึ่งตั้งชื่อตามเซนต์วาเลนไทน์ คือการมอบความรักให้ผู้อื่น ปรารถนาให้คู่รักมีความสุข ไม่เอาเปรียบทางเพศจากอีกฝ่าย

 

2.ทำบุญดีกว่าไปเที่ยว นอกจากมอบความรักให้คู่รัก ควรถือเอาวันวาเลนไทน์เป็นการมอบความรักความสงสารความเมตตาแด่มวลมนุษย์และสัตว์น้อยใหญ่ โดยการเข้าวัดทำบุญ ทำสมาธิ ทำจิตใจให้มีสติ รำลึกถึงโอวาทปาติโมกข์ของพระพุทธองค์ ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง ทำความดีให้ถึงพร้อม ทำจิตใจให้หมดจดบริสุทธิ์ผุดผ่อง เป็นการปฏิบัติทั้งกาย วาจา ใจ 

 

3.ไปทั้งครอบครัวดีกว่าแยกไปสองต่อสอง หากจะฉลองวันวาเลนไทน์ ควรไปกันทั้งครอบครัว ไปกันทั้งกลุ่มเพื่อน ดีกว่าแยกไปสองต่อสอง เพราะจะมีโอกาสเสียตัวสูง

 

4.ตั้งมั่นว่าจะไม่เสียตัวในวันวาเลนไทน์ เพื่อเป็นการทำบุญให้แก่ประเทศชาติ สังคม พ่อแม่ผู้ปกครอง และไม่เบียดเบียนตนเอง

 

5.ตกลงกับคู่รัก ว่าจะไม่มีเสียตัวในวันวาเลนไทน์

 

6.รู้จักเทคนิคการตอบปฏิเสธ ต้องเข้าใจวิธีตอบปฏิเสธ เมื่อฝ่ายชายขอมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือท่าที ซึ่งต้องอาศัย การเตรียมตัวที่ดีมีการฝึกปฏิบัติ

 

7.ไม่ปล่อยให้บรรยากาศเป็นใจ เหตุผลที่ทำให้วันวาเลนไทน์เป็นวันเสียตัวไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากเพราะบรรยากาศพาไป ดังนั้นต้องไม่ปล่อยโอกาสให้อีกฝ่ายประชิดสัมผัสตัว ต้องรู้จุดอ่อนของตนเอง และไม่ปล่อยให้ตนเคลิ้มตามบรรยากาศ

 

8.คุมกำเนิด หากไม่มั่นใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันวาเลนไทน์ อย่าลืมคุมกำเนิด ไม่ว่าจะเป็นยาคุมกำเนิดชนิดกิน ฉีด ฝัง ฯลฯ หรืออย่างน้อยก็ต้องยืดอกพกถุงในวันวาเลนไทน์

 

         

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของนวพรความเห็น (0)