81.โครงการ 7 สี ปันรักให้โลก รักษ์โลก


 

          เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ทีมงานโครงการ 7 สี ปันรักให้โลก รักษ์โลก ซึ่งประกอบไปด้วย ดาราช่องเจ็ดสี ทีวีเพื่อคุณ ได้มาจัดทำสารคดีเกี่ยวกับ รายการเจ็ดสีปันรักให้โลก ที่โรงเรียนร่องคำ  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชมรมตามรอยพ่อ ธนาคารขยะรีไซเคิล และห้วยทราย  สืบเนื่องจากทางโรงเรียนร่องคำได้สมัครเข้าร่วมโครงการ 7 สีปันรักให้โลก และผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย  เผอิญว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี – ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์  บุคลากร ครู นักเรียน ส่วนหนึ่งเมื่อเสร็จจากการเข้าร่วมพิธีปิดกิจกรรมค่ายฯ จึงต้องเตรียมต้อนรับทีมงานจากรายการเจ็ดสีปันรักให้โลก ซึ่งจะเดินทางมาถึงโรงเรียนในเวลา 13.00 น.

 

          ดิฉันมาทราบว่าจะต้องมีส่วนในการนำเสนอในส่วนของชมรมฯด้วย ก็ก่อนวันมาถ่ายทำเพียงวันเดียว  วิตกกังวลมากพอสมควร ด้วยเหตุว่า ก่อนหน้านี้ไม่ทราบรายละเอียด ของเรื่องนี้มากนัก และเข้าใจว่าทางชมรมฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วย ทราบอย่างเดียวคือที่ห้วยทรายเท่านั้น


          ท่านผู้อำนวยการ ประพันธ์  ทักษิโณ เมื่อท่านทราบว่า ทางทีมงาน7 สี ปันรักให้โลก จะมาถ่ายทำสารคดีที่โรงเรียน  ท่านจึงเรียกประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องทันที และสั่งการให้ทุกคนรับไปดำเนินงาน ต้องเรียนว่า ครั้งนี้หลายคนไม่รู้ตัว... อีกประการหนึ่งก็เป็นช่วงของการเข้าค่าย ครูก็เหนื่อย นักเรียนก็เหนื่อย แต่หัวใจก็เปี่ยมด้วยความสุข แต่ดิฉันก็ยอมรับในความเป็นนักบริหารมืออาชีพ ของท่านผู้อำนวยการ ที่ท่านเลือกใช้คนที่เหมาะกับงาน จนสามารถทำในสิ่งที่ไม่ได้เตรียมการมาก่อนจนประสบความสำเร็จได้ สิ่งนี้คงเป็นอุทาหรณ์ให้กับเจ้าของโครงการทุกโครงการที่ส่งโครงการเข้าประกวด ถ้าต้องบูรณาการกับกิจกรรมอื่นๆ จะต้องแจ้งให้กับผู้รับผิดชอบได้ทราบด้วยว่ามีกิจกรรมอะไรที่จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง


          โชคดีที่โรงเรียนร่องคำ ได้ทำกิจกรรมต่างๆนั้นจริง เช่นในส่วนของธนาคารขยะรีไซเคิล ,การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษ  การประดิษฐ์โคมไฟและไก่จากขวดพลาสติก โดยคณะครูและนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ โดยคุณครูวรวาส   หาญอาษา การทำรูปภาพจากฟางข้าวโดยคุณครูเสาวณีย์  ชื่นนิรันดร์ หรือหุ่นยนต์เก็บขยะโดยคุณครูบุญโยและคุณครูวลัยลักษณ์ จึงทำให้การมาดูงานหรือการถ่ายทำต่างๆสามารถเดินต่อไปได้โดยราบรื่น สบายๆ


          ในส่วนของชมรมตามรอยพ่อนั้น ท่าน ผอ.ทราบดีว่า ไม่ว่าใครจะมาดูเมื่อไหร่ ก็พร้อมเสมอ ทั้งส่วนของผลงาน และนักเรียนที่นำเสนอ จริงแล้ว โครงการ 7 สี ปันรักให้โลก นั้น เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม การนำสิ่งที่เหลือ กลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์อีกครั้งหนึ่ง น้ำหมักชีวภาพ ของชมรมฯจึงเป็นพระเอกที่ทางทีมงานต้องการมาดู(ในส่วนของชมรมฯนะคะ) แต่เอาเข้าจริงๆแล้ว ทุกคณะที่มาดูงาน เมื่อมาถึงชมรมฯมักจะเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศธรรมชาติ และสภาพความพอเพียง สนใจในกิจกรรมหลากหลายที่มีอยู่ในชมรมฯ

          เมื่อทีมงามมาถึงชมรมฯแน่นอนว่านักเรียนจะทำหน้าที่ของตัวเองโดยอัตโนมัติ นางสาวอุษา เหล่าสมบัติ จะทำหน้าที่ต้อนรับ และบรรยายสรุปภาพโดยรวม ดิฉันจะไม่หนักใจในส่วนนี้มากนักเพราะนักเรียนที่ชมรมฯจะเน้นการปฏิบัติจริง พวกเขาจึงสามารถบรรยายตามข้อเท็จจริงได้ ดิฉันจึงไม่ต้องมี

สคริป ให้อิสระกับนักเรียนในการนำเสนอ คือหากนักเรียนเขาได้ทำจริง เราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะนำเสนอไม่ได้ ส่วนมากที่นักเรียนนำเสนอแล้วติดๆขัดๆนั้น นอกจากนักเรียนประหม่าแล้ว อีกอย่างก็คือเด็กไม่ได้ทำจริง


           นางสาวอุษา เหล่าสมบัติ จะเป็นผู้นำดูแต่ละส่วนในชมรมฯโดยมีนายทินกร นาเมืองรักษ์และเด็กหญิงพรพิมล พลเยี่ยม เป็นผู้ช่วย และรับผิดชอบในบางส่วน ฉะนั้นไม่ว่าจะ นำนมแพะมาให้ดื่ม นำเสนอเรื่องสบู่ การอธิบายเรื่องแพะ นักเรียนจะทำกันเองโดยอัตโนมัติอย่างที่กล่าวมา ดิฉันแค่เสริมบางประเด็นที่นักเรียนไม่ได้นำเสนอเท่านั้น


            อย่างที่ครูโอภาส .........กล่าวว่าทีมงานจะใช้เวลาที่นี่มากเป็นพิเศษ ทั้งๆที่ตรงเป้าหลักคือน้ำหมักเท่านั้น แต่จริงๆแล้ว การรักษ์โลกนั้นทางชมรมฯได้บูรณาการมาโดยตลอด ยกตัวอย่างเช่น การรักษาน้ำ ทางชมรมฯได้เลี้ยงปลาในโอ่ง ด้วยน้ำหมักชีวภาพ เป็นการทดลองการบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงปลา และยังบูรณาการนำน้ำที่ใช้เลี้ยงปลา ไปรดต้นไม้ เท่ากับเป็นการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งทางชมรมฯ ทำมานานแล้ว เรียกได้ว่าตั้งแต่ตั้งชมรมฯมาเลยทีเดียว


            หรือการคิดค้นในเรื่องการทำสบู่ผสมถ่านชีวภาพ ก็ได้คำนึงถึงการช่วยรักษาน้ำด้วยเช่นกัน เพราะถ่านชีวภาพมีคาร์บอน ที่มีส่วนช่วยในเรื่องการรักษาไม่ให้น้ำเกิดการเน่าเสีย ก็คิดว่าทางทีมงานโครงการ 7 สี ปันรักให้โลก รักษ์โลก จะได้มุมมองจากชมรมฯมากพอสมควรในครั้งนี้ ที่กล่าวอย่างนี้ก็เพราะว่า ทางทีมงานได้แยกกันเก็บภาพ และสอบถามข้อมูลอย่างสนใจหลายประเด็น ที่มีส่วนเชื่อโยงกับการรักษ์โลก ตามวัตถุประสงค์ของรายการ


                ตรงนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการประพันธ์  ทักษิโณ ที่บอกกับดิฉันว่า ต้องนำคณะมาดูให้ได้ ท่านอยากให้เห็นภาพของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดรับกับวัตถุประสงค์ของรายการด้วย อันที่จริงเวลาตรงนี้มีน้อยเพราะทีมงานจะต้องรีบไปขึ้นเครื่องบินที่จังหวัดอุดรฯหากท่าน ผอ.ไม่กำชับ ดิฉันคงแค่ให้ข้อมูลของน้ำหมักฯเท่านั้นคงไม่ถามว่าจะไปดูหรือไม่... พอได้มาดูจริงๆก็ได้เห็นมากกว่าน้ำหมักฯและใช้เวลาอยู่ตรงนี้พอสมควร ได้ดื่มนมแพะของจริง ได้เห็นการบูรณาการรักษ์โลกที่สัมผัสได้จริง มิใช่เป็นแค่โครงการเท่านั้น

 

                ท้ายที่สุดนี้ เนื่องในโอกาสแห่งวัน “วาเลนไทน์” วันแห่งความรัก จริงๆก็ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกันกับความรักแบบหนุ่มสาวที่คนไทยกำลังฮือฮาอยู่ในขณะนี้ แต่มันคงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กับกระแสที่เชี่ยวกราด  มีงานวิจัยออกมาหลายชิ้นว่า วัยรุ่นพร้อมที่จะพลีกายให้คนรักในวันนี้ตามกระแสนิยม... ในเมื่อเรามารณรงค์เรื่องการรักษ์โลก ในเทศกาลวันวาเลนไทม์ เราคงต้องมารณรงค์การรักนวลสงวนตัว มิฉะนั้นขยะคน(เด็กที่ถูกทำแท้ง)จะรกโลก(ตามที่เป็นข่าวมาแล้ว) ด้วยประโยคนี้ “ชมรมตามรอยพ่อปันรักให้โลก รักษ์โลก รักษ์คน ด้วยการรักนวลสงวนตัว” ค่ะ


 

ภายในห้องประชุม

 

คณะครูและนักเรียนร่วมต้อนรับ

 

ผู้อำนวยการ ประพันธ์  ทักษิโณ ร่วมต้อนรับ

 

 

นายพูลสวัสดิื์์์์์่่่่่ ์  นาทองคำ นายกเทศมนตรีตำบลร่องคำ กล่าวต้อนรับ

             และขวามือ คุณครูกล่อมจิต  ดอนภิรมย์

 

สาธิตหุ่นยนต์เก็บขยะ

(โดยคุณครูบุญโยและคุณครูวลัยลักษณ์และนักเรียน)

 

ดอกไม้และสิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ,ขวดพลาสติกรีไซเคิล

 

 

 

 การประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษรีไซเคิล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
โดยคุณครูวรวาส   หาญอาษา

 

ท่าน ผอ.มอบรูปภาพที่ทำจากฟางข้าวเป็นที่ระลึก

(โดยคุณครูเสาวณีย์  ชื่นนิรันดร์และนักเรียน )

 .............................................................

ธนาคารขยะรีไซเคิล

 

 

 

รอง ผอ.คำเสาร์  ปัญญา ร่วมต้อนรับ

 

 

.....................................................................................................................

ที่ชมรมตามรอยพ่อ

"จุ๋ม" อุษา  เหล่าสมบัติ แนะนำและนำชม

 

 

ครูโอภาสช่างภาพ/พิธีกร ช่องร่องคำ

 

 

 

ชมน้ำหมักชีวภาพ-(บน-ล่าง)

 

หนุ่มหล่อ-สาวสวยกับนมแพะ(บน-ล่าง)

 

 

มาถึงชมรมตามรอยพ่อไม่ดื่มนมแพะ ไม่ถึงชมรมฯ

 

 นี่ค่ะทินกร แนะนำโดยไม่ต้องใช้สคริป เพราะจากการปฏิบัติจริง

 

จะเห็นว่านักเรียนทั้งสองคนช่วยกันอธิบาย 

 

 

 

 สรรพคุณนมแพะต้องเรียนถามท่าน ผอ.ค่ะ

 มาที่นี่ต้องจดค่ะ

 เอกสารก็มีให้ดู

 ต้องถ่ายไว้เยอะๆครับ

ท่าน ผอ.ก็อธิบายได้นะค่ะ ท่านทราบทุกอย่างดี

 

มาชมรมตามรอยพ่อ ต้องมีของฝากค่ะ แท้จากธรรมชาติ

จะรอดูหน้าใสๆทางจอทีวีนะค่ะ

 

เชิญชมภาพเต็มอิ่มได้ที่ เว็บคุณครูโอภาส http://122.154.129.5:81/opas2510/

 

ขอบคุณทุกๆท่านที่แวะมาเยี่ยม  สุขสันต์วันแห่งความรักค่ะ

 

 

หมายเลขบันทึก: 425872เขียนเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2011 15:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:36 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (40)

                       ***   เยี่ยมไปเลยค่ะ  ชื่นชมนะคะ .... สุขสันต์วัน Valentine's DaY  ค่ะ ! *** 

     
                                  เอารักมาฝาก แฮปปี้วาเลนไทน์นะ

 • แวะมาชื่นชมกิจกรรมดี ๆ ที่ควรแบ่งปัน
 • ของจริงไม่ใช่ "ผักชีโรยหน้า"  ใครจะมาชมเมื่อไรพร้อมเสมอจริงไหมคะ ?
 • สวัสดีวันแห่งความรัก

สวัสดีค่ะ  K.Pually 

สุขสันต์วันแห่งความรัก

มีความสุขเช่นกันค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณธรรมทิพย์

ผักชีไม่มี แต่มีต้นรักมอบให้ค่ะ

สุขสันต์วันแห่งความรักนะคะ

สุขสันต์วันแห่งความรัก และทุก ๆ วัน

สวัสดีค่ะ

กิจกรรมเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนนะคะ  คิดถึงน้องแพะค่ะ

พี่คิมช่วยยืนยันเรื่องสรพพคุณสบู่นมแพะ และการดื่มนมแพะค่ะ  ที่บ้านขึ้นราคาแล้วค่ะ

ขอให้มีความรักสดชื่นเบิกบานในหัวใจตลอดไปนะคะ

 • ชื่นชมความร่วมมือร่วมใจของครู-นักเรียน-ชุมชนครับ
 • ปณิธิ ภูศรีเทศ

สวัสดีวันแห่งความรักค่ะ

 • ชื่นชมในผลงานและกิจกรรมดีดี
 • ถ้าอยู่ใกล้จะนำนักเรียนไปฝึกงานด้วยค่ะ
 • น่าจะเผลแพร่เอกสารการประดิษฐ์ดอกไม้ รูปจากฟาง และทำไก่ นะคะ
 • สนใจมากๆค่ะ

                  คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

ทำอย่างไรหนอ อยากไปเที่ยว ไปชม บ้างจัง

ขอบพระคุณที่แบ่งปันค่ะ

Large_20094_9322_100324231203_y2

                      น่าชมไปหมด ขอบคุณมากนะคะ

นำรักที่บริสุทธิ์และยั่งยืนมาให้ครับ

สุขสันต์วันแห่งความรักค่ะ อ.ดาธิณี

ขอบคุณมากๆค่ะ

สุขสันต์วันวาเลนไทน์ครับ

เห็นภาพบรรยากาศในวันนั้นแล้วครับ หายเหนื่อยเลยครับ

คุณครูอมีนา และลูกๆๆทุกคน ขอยกนิ้วให้เลยครับ เยี่ยมจริงๆๆครับ

สุขสันต์วันแห่งความรักค่ะ  คุณมะเดื่อ

ขอบคุณมากๆค่ะ

ขอชื่นชมปรบมือให้โครงการดีๆของเยาวชน รร.ร่องคำด้วยค่ะ..

                  

สุขสันต์วันแห่งความรักค่ะ  พี่คุณครูคิม นพวรรณ

ขอให้มีความสุข ความรักเบิกบานตลอดไปเช่นกันค่ะ

รักและคิดถึงเสมอค่ะ

สวัสดีวันแห่งความรักค่ะ  คุณปณิธิ ภูศรีเทศ

ขอให้มีความรักและความสุขสดชื่นตลอดไปค่ะ

สวัสดีค่ะ คุณครูดาวเรือง

มีโอกาส..เชิญแวะเยี่ยมโรงเรียนร่องคำนะคะ

งานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ต่างๆ เรียนเจ้าของผลงานแล้วค่ะ แล้วจะนำเสนอในบันทึกต่อไปค่ะ

สุขสันต์วันแห่งความรักค่ะ

 • สวัสดีค่ะ
 • แวะมาร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนร่องคำ ชื่นชมคุณครู และ น้อง ๆ ทุก ๆ คนค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

                                       

 • ตามมาดู 7 สีและนมแพะ
 • เยี่ยมมากๆๆ
 • เอามาฝาก
 • คู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
 • ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
 • เย้ๆๆ

สวัสดีค่ะ  คุณอิงจันทร์

โรงเรียนร่องคำยินดีต้อนรับทุกวันเวลาค่ะ

สุขสันต์วันแห่งความรักค่ะ

สุขสันต์วันแห่งความรักค่ะ  พี่ดา

มีความสุขสวัสดิ์ มีรักยาวนาน เบิกบานหัวใจตลอดไปค่ะ

สุขสันต์วันแห่งความรักค่ะ เบดูอิน

สุขสำราญเบิกบานหัวใจตลอดกาล

สวัสดีวันแห่งความรักค่ะ  คุณครูโอภาส

มีความรักและความสุขสดชื่นตลอดไปนะคะ

ขอบคุณมากๆค่ะ

 

สวัสดีครับ...

สมัยที่ผมเรียนมัธยมปลายนั้น...โรงเรียนร่องคำ เป็นโรงเรียนที่มาแรงมาก  ใครๆ ก็กล่าวถึง ยกย่องไม่ขาดสาย ซึ่งเชื่อว่าวันนี้ก็ยังเป็นเช่นนี้อยู่...

สักวัน คงได้พานิสิต ไปร่วมเรียนรู้บ้าง

รูปภาพ ดอกกุหลาบ รูปดอกกุหลาบ สื่อรักแทนใจ วันวาเลนไทน์Happy Valentine day na krab...ขอให้ทุกคนมีความสุข สมปรารถนาทุก ๆ เรื่องที่หวังนะครับ

 • สวัสดีค่ะ
 • บุษรานำเมนูมื้อเที่ยงมาให้ทดลองชิมค่ะ (อร่อยหลาย ๆ ค่ะ ) แต่ข้าวสวยต้องนำมาเอง นะค่ะ อิอิ
 • ขอบคุณค่ะ

     

สวัสดีค่ะ   ดร.ขจิต

โหลดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ

ขอบคุณมากๆ โชคดีมีความสุขค่ะ

เรียน คุณมีนา ผมน้องใหม่ เพิ่งนำเสนอแนวคิด ผ่าน เว็บ http://www.nature-dhama.ob.tc ฝากข้อเสนอแนะให้ผมด้วยเป็นพระคุณยิ่ง

ประทับใจสุดๆ กับโครงการนี้  อยากดื่มนมแพะ อร่อยเหมือนนมวัวไหมคะหรือว่าอร่อยกว่า ไม่เคยดื่มค่ะ 

สวัสดีค่ะ   คุณแผ่นดิน

เป็นเกียรติและยินดีต้อนรับทุกโอกาส...ทุกเวลาค่ะ

ขอบคุณมากๆค่ะ

สวัสดีค่ะ  นัองบุษรา

ขอบคุณเมนูที่แสนจะอร่อยนะคะ

สวัสดีค่ะน้องmena

 • สุขสันต์วันหยุดนะคะ
 • ขอให้มีความสุขมากๆ
 • คิดถึงเสมอค่ะ

       ทองกวาวสีเหลืองมาฝาก คิดถึงนะคะ

วัสดีชาวเทาเหลืองคิดถึงทุกคนเลย

ขอบคุณค่ะที่พี่นอม

 

ขอบคุณนะค่ะที่ยังมองเห็นว่าต้อมทำอะไร

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี