PR จ๊ะจ๋า:ผลงานจิตรกรรมนักศึกษา มรภ.กำแพงเพชร

pr_kpru
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผลงานจิตรกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรถูกคัดเลือกร่วมแสดงในประเทศสหรัฐอเมริกา

ผศ.รัตนา  รักการ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เปิดเผยว่า  มหาวิทยาลัยได้ส่งนักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรม  คือ  นายเสกสรรค์  มิ่งจันทึก  เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ  รุ่นที่  2    หออัครศิลปิน  .คลองห้า  .คลองหลวง จ.ปทุมธานี  เมื่อระหว่างวันที่  4 – 9  เมษายน  2548  เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากศิลปินแห่งชาติ  เช่น  ดร.กมล  ทัศนาญชาลี  ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์  ..  2540  . เกียรติคุณประหยัด  พงษ์ดำ  ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์  ..  2541  คุณพิชัย  นิรันต์  ศิลปินแห่งชาติ  สาขาทัศนศิลป์  ..  2546  และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ  

      ผศ.รัตนา  ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า  ตนได้รับทราบว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ  และผ่านการอบรมจำนวน  62  คน  มาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะ  และในภาคปฏิบัติเยาวชนได้สร้างงานจิตรกรรมเผยแพร่พระกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ในด้านศิลปวัฒนธรรม  โดยเยาวชนผู้ผ่านการอบรมจะต้องสร้างผลงานจิตกรรม  คนละ  2  ภาพ  และคณะกรรมการจะคัดเลือกเหลือเพียง  48  ภาพ  เพื่อนำผลงานไปแสดงในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา  และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งว่าหนึ่งในจำนวน  48  ภาพที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกนำไปร่วมแสดงนั้นมีภาพที่ชื่อว่า  “จารึกฝีพระหัตถ์”  เป็นผลงานของ  นายเสกสรรค์  มิ่งจันทึก  นักศึกษาโปรแกรมวิชาศิลปกรรม  ชั้นปีที่  2  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PR จ๊ะจ๋าความเห็น (0)