ความคิดกึ่งสำเร็จรูป

อาหารในปัจจุบันมีทั้งประเภทปรุงสำเร็จ คือ อาหารที่สามารถรับประทานได้ทันที
กับอาหารประเภท กึ่งสำเร็จรูป คือ ต้องนำมาปรุงต่อด้วยวิธีง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก เช่น เติมน้ำร้อน ก็สามารถรับประทานได้
ผู้บริโภคมักเข้าใจว่าตนเป็นผู้ปรุงอาหารนั้นเอง ทั้งๆที่อาหารกึ่งสำเร็จรูป เป็นอาหารที่ผู้บริโภคไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่ถูกกำหนดมาชัดเจนได้ ต้องเป็นไปตามที่กำหนดแล้วเท่านั้น

ความคิดหลายอย่าง เป็น ความคิดกึ่งสำเร็จรูป ครับ

[ ๒๑ ต.ค. ๒๕๔๕,๑๖:๐๘:๐๖ ]