ความดีความชอบ

ช่วงฤดูกาลพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ หรือที่เรียกว่า การพิจารณาความดีความชอบ
อย่าแปลกใจที่มีใครบางคนได้ ๐.๕ ขั้น บางคนได้ ๑ ขั้น และบางคนได้ถึง ๑.๕ ขั้น
เพราะนี่เป็นการพิจารณาความดีความชอบ
บางคนได้เพราะความดี บางคนได้เพราะความชอบ
คนที่มีความดี อาจไม่มีความชอบ
และ คนที่มีความชอบ ก็ไม่จำเป็นต้องมีความดี

เขียนอย่างนี้เสี่ยงเหลือเกิน เสี่ยงกับการถูกกล่าวหาว่า อุณหภูมิสูงที่ตา

[ ๑๗ ต.ค. ๒๕๔๕,๐๘:๓๑:๕๐ ]