ภาพรวมของความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมของประเทศไทย


          สมกับเป็นปาฐกถาครั้งที่ ๑ ของปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุดความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการพื้นฐานของประเทศไทย  ที่จุฬาฯ  

 

          เมื่อบ่ายวันที่ ๒ ก.พ. ๕๔ ศ. ดร. ผาสุก พงษ์ไพจิตร บรรยาย ให้หลักฐานภาพรวมของความเหลื่อมล้ำ ได้อย่างน่าตื่นใจ   และเห็นภาพหายนะหรือแผ่นดินลุกเป็นไฟ หากเรายังปล่อยให้สภาพเช่นนี้ดำเนินต่อไป หรือยิ่งรุนแรงขึ้นตามแนวโน้มที่ผ่านมา

 

          ในช่วง ๕๐ ปี ที่ผ่านมา ตัวเลขเศรษฐกิจไทยดีมาก  แต่ความเหลื่อมล้ำรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  เป็นสาเหตุของความผิดหวังสะสมของคนจำนวนหนึ่ง   แสดงออกมาเป็นขบวนการเสื้อเหลือง เสื้อแดง

 

          อ่าน ข่าวสรุปการบรรยายได้ที่ ,

 


          นี่คือวิปริตสังคม ที่จะต้องแก้ไขเชิงระบบ ในขบวนการปฏิรูปประเทศไทย

 


วิจารณ์ พานิช
๓ ก.พ. ๕๔
     
        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)