การติดต่อประสานงานหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัด สพม พิษณุโลก อุตรดิตถ์

จัดทำข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและมือถือของผู้เกี่ยวข้อง

 ตั้งแต่มาปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก  อุตรดิตถ์ ผมได้รับมอบหมายจาก ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผอ.สพม.39 (ขณะนั้น) ให้จัดทำข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและมือถือของผู้เกี่ยวข้องทุกคนบน สพม ฯ และโรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด รวม 58 โรงเรียน (ข้อมูลโรงเรียนปัจจุบันทั้งหมด ลดลง 1 โรงเรียน เนื่องจากย้ายไปสังกัด อบจ.อุตรดิตถ์ เหลือเพียง 57 โรงเรียน)

โจทย์ที่ได้รับต้องมาคิดขยายว่า จะใช้ข้อมูลเท่าใด แค่ไหน และนำเสนออย่างไร บทสรุปจึงลงเอยที่ นำข้อมูลต่าง ๆ มาเรียบเรียงให้เป็นสมุดพก (เพื่อให้สะดวกต่อการพกพา) และโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่ายที่สุด คือ MS Excel เพื่อเรียบเรียงและประมวลผลต่าง ๆ ที่ได้รับ ให้อยู่ในกระดาษขนาดเอสี่ แบ่งสี่ส่วน รอบแรกนำเสนอให้ท่าน ผอ.สพม ฯ ตรวจสอบแล้ว ท่านให้เพิ่มข้อมูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ทำหน้าที่ เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในการติดต่อประสานข้อราชการ กรณี ผอ.ร.ร.มีเหตุราชการอื่น หลังจากรับคำชี้แนะ ผมต้องประสานเป็นหนังสือของหน่วยงานแจ้งไปยังร.ร.ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม และเมื่อภารกิจเร่งด่วนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ก.ค.ศ./ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ผ่อนคลายลง เพราะต้องรอระยะเวลาดำเนินการตามขั้นตอน ทำให้กระบวนการเติมเต็มข้อมูลในส่วนต่าง ๆ จึงต้องเร่งดำเนินการให้เสร็จ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน ผมต้องแปลงชิ้นงานเป็นไฟล์ pdf ครับ

และนี่คือเอกสารที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ครับ

ไฟล์ *.pdf (ปรับปรุงวันที่ 1  มีนาคม 2564) *** หมายเหตุ : ผู้ได้รับแต่งตั้งบางรายอาจอยู่ระหว่างเดินทาง

*** หากเปิดไม่ได้ กรุณาเปิดด้วย Browser IE หรือตัวอื่นที่ใช้ฐานของ IE

หมายเลขโทรศัพท์ สพม.พลอต ส่วนที่ 1

หมายเลขโทรศัพท์ สพม.พลอต ส่วนที่ 2

ขั้นตอนการใช้งาน ให้สั่งบันทึกไฟล์ *.pdf ทั้งสองส่วนไว้ที่แหล่งเก็บข้อมูลตามความสะดวก หลังจากนั้นจึงสั่งพิมพ์ข้อมูลต่าง ๆ ออกมา ส่วนที่ 1 มีจำนวน 4 แผ่น ส่วนที่ 2 อีก4 แผ่น แล้วนำกระดาษแต่ละแผ่นมาตัดแบ่งตามแนวเส้นแบ่งออกเป็นสี่ส่วน (จะได้ชิ้นงานหน้าละ 1 แผ่น) ดำเนินการครบถ้วนแล้ว นำเอกสารต่าง ๆ มาเรียงกันตามลำดับเลขหน้า

หลังจากนั้นให้กระแทกหน้ากระดาษทั้งหมดให้เสมอมุมด้านบน (** ควรตรวจสอบความพอดีของชิ้นงาน) และด้านขวา ก่อนใช้ max เย็บด้านซ้ายมือประมาณ 0.5 ซม. ตัดเฉพาะขอบล่างหรือขอบบน ของสมุดออกตามสมควร (กรุณาตรวจสอบความพอดีของข้อมูลที่ปรากฎ ก่อนตัดขอบ) แค่นี้ท่านจะได้สมุดหมายเลขโทรศัพท์... ขนาดพกพา จำนวน 1 เล่ม ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนทำงานความเห็น (3)

สุริยา
IP: xxx.27.28.38
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

-
IP: xxx.77.153.132
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะ

[email protected]
IP: xxx.77.152.121
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ เป็นขอมูลที่เป็นประโยชน์มากค่ะ