KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 125. อำนาจ

        การทำ KM ทำให้โลกทัศน์เกี่ยวกับอำนาจของเรากว้างขึ้น
          - ความรู้คืออำนาจ
          - การแบ่งปัน การมีจิตใจแบ่งปัน ทำให้มีอำนาจ
          - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คืออำนาจ
          - เครือข่ายคืออำนาจ
          - การไม่แสดงอำนาจสั่งการ  แต่แสดงอำนาจเกื้อกูล ส่งเสริม ชื่นชม  สร้างอำนาจที่ถาวรกว่า  ลึกกว่า
          - อำนาจแนวดิ่ง  กับอำนาจแนวราบ
          - อำนาจที่ส่งผลกระทบที่ระนาบเดียว   กับอำนาจที่ส่งผลกระทบหลายระนาบ หลายมิติ มีการส่งผลกระทบต่อเนื่อง
          - อำนาจแข็งกระด้าง  กับ อำนาจอ่อนโยน
          - อำนาจจิต  ของจิตที่มีความเป็นมนุษย์
          - อำนาจของความดี   อำนาจของความเชื่อในสิ่งดีงาม
          - อำนาจของเครือข่ายสังคม (Social Network)
          - อำนาจของการจัดการให้พลังสร้างสรรค์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ มีโอกาสออกมาทำหน้าที่
          - อำนาจของการจัดการให้พลังของขั้วตรงกันข้ามร่วมกันขับเคลื่อนสู่เป้าหมายที่สูงส่ง
          - อำนาจของคนเล็กคนน้อย
          - อำนาจของความรู้ปฏิบัติ
          - โปรดช่วยกันเติมด้วยครับ

วิจารณ์ พานิช
๑ สค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#เครื่องมือkm

หมายเลขบันทึก: 42326, เขียน: 03 Aug 2006 @ 14:50 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

น.เมืองสรวง
IP: xxx.118.108.254
เขียนเมื่อ 

อำนาจคือการแสดงถึงพลังส่งผลต่อพันธกิจร่วมกัน

อำนาจคือ การศึกษาเชิงบูรณาการที่ส่งผลต่อ "การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ"พลวัตร"

อำนาจคือ การเอื้อประโยชน์ที่ดีต่อนโยบายสาธารณะ

และอีกมากมายหากแต่เป้าประสงค์ที่สอดคล้องกันและนโยบายที่เด่นชัด ต่อสังคมเดียวกัน นั่นคือ

" การรู้รักสามัคคี"

IP: xxx.19.32.26
เขียนเมื่อ 

อำนาจในการสร้างสุขในใจตนเอง

อำนาจในการสร้างสุข ความรักและความปรารถนาดีที่ขยายวงกว้างขึ้นแก่คนที่เราพบและสื่อสารด้วย

อำนาจที่สามารถเชื่อมต่อตนเองเข้ากับกลุ่มคนใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู้จัก ด้วยความรู้สึกปรารถนาดีระหว่างกัน

อำนาจในการสร้างวัฒนธรรมแห่งความรักรอบตัวเรา

ความเป็นไปได้ในการสร้างสังคมที่ดีงาม อย่างที่มนุษย์ฝันและคาดหวัง

พญ รวิวรรณ

วีรพัฒน์
IP: xxx.19.24.122
เขียนเมื่อ 

อำนาจ ในการเหนี่ยวนำ  ทวี  ความดี  คิด พูด ทำดี  กุศลกรรมต่างๆ  ของตน  ของหมู่คณะ

อำนาจ ในการต้าน ในการเหนือ  ไม่ตกใต้อำนาจของ อกุศลกรรม

อำนาจ  ในความไม่หวั่น ไม่เกรงขาม ต่อ  ความเสื่อมไปของ กาย

อำนาจ ของสติ ปัญญา ในการฉลาดพอเพียง กับ รักษา ร่างกาย     ไม่เอาเปรียบ สังคม ส่วนร่วม  เพื่อสนองการหล่อเลี้ยง บำรุงกาย เกินจำเป็น

อำนาจ แห่ง ธรรม